Kommunale eigedomsgebyr

Eigedomsskatt og kommunale eigedomsgebyr vert nå fordelt på to terminar. Sveio kommunestyre har vedtatt at frå 01.01.2015 vil det ver mogleg å få dette fordelt på 12 betalingsterminar.

Betingelsane for å få månadlege fakturaer er:

  • Du skriv under og returnerer denne avtalen til Sveio kommune.
  • Sum eigedomsskatt og kommunale gebyr per år må overstige kr 1200,-.
  • Du må inngå avtale med banken om å betale fakturaene med AvtaleGiro med e-faktura.

Ved å betale med AvtaleGiro med e-faktura vil banken sørgje for at fakturaen blir betalt på forfall, og du vil få tilsendt eit varsel med fakturadetaljer i nettbanken. Dette gjer det enkelt å følgje med på kva du skal betale, og når det vil bli belasta din konto. Ved manglande betaling vil ein ikkje lenger få 12 betalingsterminar per år, men gå tilbake til to.

Alle som ønskjer 12 betalingsterminar må opprette ny avtale med banken sin om AvtaleGiro med e-faktura. Dette gjeld og dei som har hatt AvtaleGiro på tidligare betalingar til Sveio kommune. Om du allereie har e-faktura på dine betalingar til Sveio kommune treng du ikkje å endre den avtalen, men du må opprette AvtaleGiro i tillegg.

Vel du å opprette AvtaleGiro med e-faktura på dei kommunale avgiftene, vil alle fakturaer frå Sveio kommune bli send til deg på e-faktura.

Slik opprettar du AvtaleGiro med e-faktura:

  • AvtaleGiro kan du sjølv opprette i nettbanken, eller du kan ta med KID nummer til banken din, så hjelper dei deg.
  • E-faktura må du opprette sjølv i nettbanken din.

Kontakt Sveio kommune på telefon: 53748000 for å få KID nummer og e-faktura referanse som du treng for å opprette avtalen. (NB! Du kan ikkje bruke KID nummer frå ein tidlegare faktura på kommunale gebyr, men må få eit nytt KID nummer frå oss.)

Når betingelsane er oppfylt, og Sveio kommune har fått melding frå banken om at AvtaleGiro med e-faktura er oppretta, vil avtalen vere gyldig. Du vil då få månadlege fakturaer frå neste halvårstermin. (Frist 01.01 for å få månadleg faktura frå første halvår, og frist 01.07 for å få månadleg faktura frå andre halvår.)

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 18.08.2016

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.-fre. 0800-1530
 

Kart