Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Råd og rettleiing

NAV Sveio kan tilby økonomisk råd og rettleiing, samt råd og rettleiing i vanskelege livssituasjonar, herunder gjeldsrågjeving. NAV Sveio skal ta initiativ til generelle opplysnings- og hjelpetiltak i spørsmål som gjeld sosiale forhold for innbyggjarane i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp

NAV Sveio kan yte økonomisk hjelp til personar som ikkje har inntekt til å syte for eige livsopphald. Det kan søkjast om økonomisk sosialhjelp på skjema som fås ved NAV Sveio. Søkjar må kunne dokumentere sin økonomiske situasjon.

www.nav.no

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 18.08.2016

Kontaktinfo

Nav Sveio
Sveiogata 64C
5550 Sveio

Kart