Skatt og avgifter

Økonomiavdelinga i Sveio kommune krev inn skattar og avgifter for staten, fylket og kommunen. Det er ulike lover, forskrifter og vedtekter som regulerer dei ulike innkrevjingsrutinane. Dersom du har spørsmål eller det gjeld innbetaling, må du alltid oppgi skatte- eller avgiftstype.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Innfordring av skatterestanser og arbeidsgiveravgift.
  • Daglig drift, faglig utvikling, planlegging og rapportering av skatte- og innfordringsarbeidet i seksjon skatt.
  • Saksbehandling i innfordringsoppgaver.
  • Saksbehandling rundt konkurssaker.
  • Behandling av søknader om ettergivelse/lemping.
  • Anmeldelser.
  • Særnamsmann etter skattebetalingsloven.
  • Rådgivning.
  • Utstrakt kontakt med publikum.

Lag KID-nr. for innbetaling av skatt: Gå til www.skatteetaten.no/kid

Bestilling av skatteattest for skatt og arbeidsgjevaravgift

Forskottskatt privat

Forskottsskatt næring

Kva gjer skatteoppkrevjaren og kva gjer skattekontoret?

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 14.10.2016

Kontaktinfo

Skatteoppkrevjar:
Silvia Økland
Telefon: 53 74 80 34
E-post: silvia.okland@sveio.kommune.no
 

Kart