Informasjonskapslar (cookies)

Når nettstaden sveio.kommune.no er i bruk, lagras enkelte opplysningar om dette på brukarens enhet i små tekstfiler, kalt informasjonskapslar (eng. "cookies"). Informasjonskapslar brukas blant anna til å gje brukaren til gang til ulike funksjonar på nettstaden, og er ein vanleg metode for å logga kva for ei sia brukaren besøkar. 

Du kan lese meir om informasjonskapslar på nettvett.no

Nettstaden sveio. kommune.no nyttar disse informasjonskapslane

.ASPXANONYMOUS Informasjonskapsel nyttast av ASP.NET for å identifisera anonyme brukarar på sida.
ASP.NET_SessionId Informasjonskapsel nyttast av ASP.NET for å identifisera kvar enkelt brukar.
lang Informasjonskapsel inneheldt språkinformasjon.
GodkjentCookies Nyttast for å vite om brukaren har akseptert bruk av informasjonskapslar.

 

Google Analytics

__utma Skiljer brukarar og brukarsesjonar.
__utmb Brukast for å setje ny brukarsesjon/besøk.
__utmc Interoperabilitet med urchin.js saman med __utmb.
__utmz Lagrar trafikkjelda eller kampanjen som beskriv korleis brukaren nådde sida.
__utmv Nyttast for å lagre data på besøksnivå. Lagast når tenesta nytter _setCustomVar-metoda.

Du kan reservera deg mot Google sine informasjonskapslar med å besøka denna sia

Korleis unngå informasjonskapslar (cookies)

Dersom du ikkje vil akseptera vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endra innstillingane i nettlesaren slik at du enten blokkerar informasjonskapslar frå å bli lasta ned automatisk, eller at du får eit val om å lasta ned kvar enkelt informasjonskapsel. Informasjonskapsel som er blitt lasta ned tidlegare kan også slettas av nettlesaren.

Me gjer oppmerksam på at om du vel å blokkera informasjonskapslar kan dette føre til at enkelte tenester på vår nettstad ikkje virkar optimalt, eller at du ikkje får tilgong til alle delar av vår nettstad.

For meir informasjon, sjå nettvett.no: Slik administrerar du bruk av admininstrasjonskapslar (cookies)