Personvernombod

Personvernombodet ska jobba for å unngå krenkelsar av personvernet både ovanfor tilsette og innbyggarar.

Kontaktinformasjon

Personvernombodet
Solveig Merete Larsen Skree
Sveio kommune
Postboks 40

5559 Sveio

Telefon 53 74 80 00

E-post: solveig@sveio.kommune.no

Gjennom at Sveio kommune har eit personvernombod er kommunen fritatt for meldeplikta som følger av personopplysningelovens § 31. Men konsesjonsplikten gjeld.

Meir informasjon om personvernombod finn du på Datatilsynets nettstad.