Personvernombod

Personvernombodet skal gi råd om korleis kommunen best mogleg kan vareta personvernet til innbyggarar og tilsette.

Kontaktinformasjon

Personvernombod:
Bjarte Stølås Storli
 
E-post:
 
Telefon:
53 74 80 11
 
Post:
Sveio kommune v/personvernombod Bjarte Stølås Storli
Postboks 40
5559 Sveio
 

Meir informasjon

Meir informasjon om personvernombodet si rolle finn du på nettsidene til Datatilsynet.