Kommunedelplan for kulturminne

Sveio kommunestyre har i møte 12.10.2015, sak 067/15, godkjent Kulturminneplan for Sveio 2015-2027. Planområdet omfattar heile kommunen og planen viser ei oversikt over dei viktigaste kulturminna og kulturmiljø som til no er registrert i kommunen. Til registreringa er det utarbeida ein forvaltningsplan og ein handlingsplan for lokale kulturminne.

Klikk på linkane under for å sjå kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 02.11.2016