Kontroll- og kvalitetsutvalet

 Sjå møtedokumenta til kontroll- og kvalitetsutvalet i møteplanen.

Kontroll- og kvalitetsutvalet
Medlemmer Tittel
Arne Valen Leiar
Per Sigurd Wathne Nestleiar
Solfrid Aasen Medlem
Gustav Eidsvåg Medlem
Marit Elise Lier Medlem
Andreas Bårtvedt Varamedlem
Bjørn Gerhard Huseby Varamedlem
Hege Hobberstad Vigre Varamedlem
Randi Skimmeland Varamedlem
Olav Østebø Olsen Varamedlem


Sjå òg nettsidene til sekretariatet for kontroll- og kvalitetsutvalet.