Kontroll- og kvalitetsutvalet

 Sjå møtedokumenta til kontroll- og kvalitetsutvalet i møteplanen.

Kontroll- og kvalitetsutvalet
Medlemmer Tittel
Ole-Ørjan Hov Leiar
Arne Valen Nestleiar
Solfrid Aasen Medlem
Gustav Eidsvåg Medlem
Marit Elise Lier Medlem
Per Sigurd Wathne Varamedlem
Bjørn Gerhard Huseby Varamedlem
Hege Hobberstad Vigre Varamedlem
Randi Skimmeland Varamedlem
Andreas Bårtvedt Varamedlem


Sjå òg nettsidene til sekretariatet for kontroll- og kvalitetsutvalet.