Opptak av politiske møte

Opptak av digitale politiske møte blir publiserte her. 

***

Kommunestyret 12. april 2021: Del 1 – Del 2 – Del 3

Formannskapet 22. mars 2021: Opptak

Hovudutval oppvekst/kultur (HOK) 8. mars 2021: Opptak