Råd for funksjonshemma

Kommunalt råd for funksjonshemma er eit lovpålagt, rådgivande organ for Sveio kommune og andre offenteige instansar i Sveio.
Rådet uttaler seg om og tar initiativ i saker som omhandlar levevilkår til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Målsettingen er full deltaking og likestilling for funksjonshemma og utviklingshemma i samfunnet.

For perioden 2015  - 2019 har rådet i Sveio følgjande samansetting :

  • Hildur Larsen  - Leiar
  • Bente Nilsen  - nestleiar
  • Erik Dueland Jacobsen
  • Lillian Eintveit

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 17.08.2016