Styringsverdiar og sentrale reglement

Verdigrunnlaget skal gjenspegle Sveio kommune sin visjon: Vilje til vekst – ein god stad å bu.

Vèr: Uredd, Raus , Open,  Lojal

Sentrale reglement

Reglement for Sveio kommunestyre, formannskap og hovudutvala (PDF, 569 kB)

Delegeringsreglement for Sveio kommune (PDF, 567 kB)

Økonomireglement for Sveio kommune (PDF, 3 MB)

Finansreglement for Sveio kommune (PDF, 450 kB)