Bålbrenning i Sveio kommune

Klikk for stort bilete

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Førespurnad om bålbrenning

Einskildpersonar, lag eller foreiningar som ønskjer brenna bål i denne perioden må på førehand innhenta løyve frå grunneigaren.
Vidare skal bålbrenning meldast inn via digitalt skjema på følgjande lenkje; https://www.hbre.no/balbrenning/category897.html

Førespurnader om bålbrenning i Sveio kommune skal rettast til Haugaland brann- og redning IKS, hovudnummer 91 91 01 11.

Informasjon om skogbrannfare frå Haugaland IKS kan du lesa ved å gå inn på lenkja til høgre.

Brenning av avfall

Etter ”Forurensningsloven” vil det ikkje bli gjeve løyve til brenning av bål som inneheld bos som gummi, trykkimpregnert trevyrke, bygningsavfall, plast, glasfiber o.l. Slikt avfall skal leverast på miljøstasjonen eller til anna godkjent mottak.
Det blir normalt ikkje gjeve løyve til brenning i tettbygde stròk, på søn- og helgedagar eller etter det er blitt mørkt.

All brenning som ikkje er klarert med brannvesenet på førehand og som medfører brannutrykking, kan bli meldt til politiet. Brannvesenet kan også krevja å få dekka dei faktiske kostnadene sine i slike tilfelle.

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 26.06.2019

Kontakt

Haugaland brann og redning iks Dikterveien 8, 5538 Haugesund
91 91 01 11