Brannsikring

Bustad

Gå til Sikker hverdag (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for å lese meir om brannsikkerhet i bustaden din.

Sjå også infobrosjyre for feiing og tilsyn (PDF, 2 MB)

Næring

Alle som driv verksemd i eit næringsbygg skal sette seg inn i kva krav som vert stilt til brannsikkerhet. Alle verksemder har plikt til å jobbe systematisk med brannsikring. Les meir om kva krav som vert stilt til ei brannsikker verksemd i

Rettleiing til forskrift om brannforebygging

Særskilt brannobjekt

Eit særskilt brannobjekt er byggverk, områder, tunellar, verksemder med meir, kor brann kan føre til tap av mange liv. Dette gjeld òg stader kor brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdiar. Særskilte brannobjekt har spesielle krav til organisatoriske tiltak. Brannvesenet fører faste tilsyn med desse objekta. Kommunen plikter å ha oversikt over alle særskilte brannobjekt.

Sjå Brann- og eksplosjonsvernloven § 13

 

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 26.06.2019

Kontakt

Haugaland brann og redning iks Dikterveien 8, 5538 Haugesund
91 91 01 11