Fyrverkeri - oppskyting, oppbevaring og sal

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 19.12.2018

Nyttårsafta er det tillatt å skyte opp fyrverkeri i  tidsrommet frå kl 18:00 - 02:00 utan å søkje på førehand.

FYRVERKERIREGLANE

Trykk her

Oppskyting utanom nyttårsafta

Dersom du ønskjer å skyte opp fyrverkeri utanom nyttårsafta, til dømes i samband med feiring av bursdagar eller bryllaup, må du søkje politiet om løyve til dette. 

Avgjerda om å gi løyve er eit vedtak som du kan klage på og skal derfor gjevast skriftleg i brev eller epost. 

Du må ta omsyn til dette når du skal bruke fyrverkeri:

  • Vær- og vindtilhøve
  • Generell brannfare
  • Oppskyting skal føregå på ein open plass, i trygg avstand frå bygningar og bilar
  • Sjekk at fyrverkeriet ikkje er skadd og hugs verneutstyr
  • Fyrverkeri skal ikkje handterast av born eller rusa personar.
  • Dersom ikkje fyrverkeriet går av skal du ikkje prøve å tenne det på nytt, men la det stå i minst 20 minutter og så sette det vekk. Blindgjenarar skal leverast tilbake til utsalsstaden.

Oppbevaring av fyrverkeri

Fyrverkeri skal oppbevarast tørt og i romtemperatur. Overskot etter nyttårsafta kan ikkje leverast tilbake til utsalsstad dersom det er heilt og kan brukast. Pass då på god lagring til neste sesong.

Sal av fyrverkeri

Alle utsal skal vere godkjent av brannvesenet i god tid før salstidspunktet. Søknaden skal leverast skriftleg innan 1. mai i salsåret.

Søknadsskjema (PDF, 95 kB)

Utsalsstaden skal vere knytt til ein fast butikk, og skal stette krav til lokale for oppbevaring og utsal. Dei ansvarlege skal ha gjennomført kunnskapsprøve frå Norsk Brannvernforening og ha bevis frå dette.

Salsperioden er sett til 30. og 31. desember.