Overnatting og spesielle arrangement

Skal du leige ut lokale til overnatting eller større arrangementer som ikkje kan reknast under normal drift av bygget, skal dette meldast til brannvesenet i god tid.  

Søknaden skal innehalde:

  • tidspunkt og kva arrangementet omfattar
  • kven som er ansvarleg for dette
  • byggteikningar/situasjonsplan som viser kva rom/areal som skal nyttast
  • korleis vaktordninga er organisert og kontaktinformasjon til ansvarlege vakter
  • kor mange som skal delta
  • kva brannrutinar som skal følgjast.
Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 10.01.2019