Ferdigattest og bruksløyve

 

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Før du kan ta i bruk det du har bygd, må du søkje om ferdigattest. Søknaden sender du til kommunen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandla av kommunen. Viss det er sendt inn en søknad via ein ansvarleg søkjar, er det ansvarlig søkjar som skal søkje om ferdigattest.

Her finn du søknadsskjema for ferdigattest

Søknaden kan sendast elektronisk til postmottak@sveio.kommune.no eller på papir til Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio

Ferdigattest for tiltak utan søknadsplikt

Viss du skal ferdigmelde et tiltak som er unntatt søknadsplikt skal du melde dette i den digitale løysinga til kartverket

Bruksløyve

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikkje er farleg å ta i bruk bygninga, kan du også søkje om mellombels bruksløyve. I løyve skal det komme fram kva arbeid som gjenstår og du får en frist for å ferdigstille. Ein mellombels bruksløyve gjer at bygningen kan takast i bruk før du har mottatt ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse

Søknaden kan sendast elektronisk til postmottak@sveio.kommune.no eller på papir Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 02.11.2016

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.-fre. 0800-1530
 

Kart