Deling av eigedom

Du kan søke om å frådele ny eigedom fra eiendomen din / skille ut ei tomt.
Kommuneplanen for Sveio kommune og reguleringsplanar regulerer kva ein kan gjere på ein eigedom. Det kan også vere aktuelt å søke om dispensasjon frå kommuneplan / reguleringsplan.

Kva får du?

  • Du får oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gardsnummer og bruksnummer.
  • Du får oppmålt og merka den nye eigedomsgrensa, og du får sett ned offentlege grensemerke der det er mogeleg.
  • Den nye eigedomen og grensene blir registrert i matrikkelen (eigedomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Krav til søkjer

Søknaden må vere signert av eigar (heimelshavar).

Kva kostar det?

Sjå prisar i gebyrregulativet (PDF, 937 kB)

Slik søkjer du

Kva skjer vidare?

  • Du får svar på søknaden innan 3 til 12 veker.
  • Saka er normalt ferdigbehandla innan 19 veker frå løyve er gitt.
  • Vi tar kontakt med deg og avtalar tidspunkt for møte og oppmåling.

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.-fre. 0800-1530