Slå saman eigedomar

Kommuneplanen for Sveio kommune og reguleringsplanar regulerer kva ein kan gjere på ein eigedom. Det kan også vere aktuelt å søke om dispensasjon frå kommuneplan / reguleringsplan

Kva får du?

Ved å slå saman fleire eiendomar til ein kan du få ein enklere og meir oversiktleg struktur på eigedomen, som til dømes kan auke mogelegheiten for utbygging. Heftelsar og servitutter fra enkelteigedomar som vert slått saman, vil hefte ved hele den samanslåtte eigedomen.

Krav til søkjar

Søknaden må være signert av eigar (heimelshavar).

Kvar kostar det?

Det kostar ingenting å slå saman eiendomar, men matrikkelbrevet du får tilsendt når sammenslåingen er gjennomført koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søker du

 • Skriv søknaden

  I søknaden skal du oppgi alle eigedomane som skal slås saman.

  • Alle heimelshavarane må fylle ut og skrive under på skjemaet
  • Fyll ut skjemaet «Krav til samanslåing av tinglyste matrikkeleiningar», og send det til Sveio kommune.
  • Alle heimelshavarar må skrive under på skjemaet og oppgi fullt fødselsnummer/organisasjonsnummer.
  • Ved eventuell prioritetskollisjon ta kontakt med matrikkelenheten i Plan- og bygningsetaten.
 • Lever søknaden til oss per e-post, post eller ved oppmøte.

Kva skjer vidare?

Du får svar innen 6 veker.

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 17.08.2016

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.-fre. 0800-1530