Kommunedelplanar og Reguleringsplanar

Her blir det lagt ut vedtekne reguleringsplanar i Sveio kommune.
Klikk på linkane nedanfor for å få opp reguleringsplanane.

For høyringar og kunngjeringar av nye planar, sjå her.

Dersom du ikkje finn reguleringsplanen du leitar etter, ta kontakt
med Åse Aleheim ved plan- og næringsavdelinga, asale@sveio.kommune.no, tlf. 53 74 80 66 

 

Reguleringsplanar
Reguleringsplanar
GBRStadTekstKartPlan-ID
Kommuneplan for Sveio kommuneLink
Kommunedelplan Sveio sentrumTekst (PDF, 756 kB)Kart (PDF, 3 MB)
Kommunedelplan Førde sentrumTekst (PDF, 191 kB)Kart (PDF, 2 MB)
GBR 3/1Nordre Buvika Tekst (PDF, 428 kB)Kart (PDF, 742 kB)2019003
GBR 3/2Hyttefelt LitlanesTekst (PDF, 55 kB)Kart (PDF, 316 kB)1996001
GBR 3/5Hyttefelt EidsvågTekst (PDF, 231 kB)Kart (PDF, 2 MB)1979002
GBR 3/5EidsvågTekst (PDF, 375 kB)Kart (PDF, 2 MB)2018001
GBR 3/156 m.fl.Grunnavåg endringTekst (PDF, 107 kB)Kart (PDF, 148 kB)2012006
GBR 4/3 m.fl.Gramshaug, bustadfeltTekst (PDF, 62 kB)Kart (PDF, 3 MB)2001006
GBR 4/15Ålfjorden bryggeTekst (PDF, 190 kB)Kart (PDF, 798 kB)2005005
GNR 4 og 5Bustadfelt Gramshaug/TreshauganeTekst (PDF, 115 kB)Kart (PDF, 5 MB)1975002
GBR 7/1, 4Steinbrot EinstadbøvollTekst (PDF, 58 kB)Kart (PDF, 5 MB)2003002
GBR 7/1, 4Steinbrot Einstadbøvoll, utvidingTekst (PDF, 36 kB)Kart (PDF, 391 kB)2011006
GBR 7/4Steinbrot EinstadbøvollTekst (PDF, 254 kB)Kart (PDF, 378 kB)2013003
GBR 7/4KjekseTekst (PDF, 153 kB)Kart (PDF, 499 kB)2013002
GBR 8/16 m.fl.ValevågTekst (PDF, 149 kB)Kart (PDF, 3 MB)2004003
GBR 8/1 og 4ValevågTekst (PDF, 289 kB)Kart (PDF, 1019 kB)2014002
GBR 8/3ValensenteretTekst (PDF, 131 kB)Kart (PDF, 411 kB)2011003
GBR 8/39 m.fl.Valevåg hagebyKart (PDF, 3 MB)1973003
GBR 9/1ValevågTekst (PDF, 61 kB)Kart (PDF, 2 MB)2006008
GBR 9/2Valevåg - ValenTekst (PDF, 67 kB)Kart (PDF, 5 MB)2000002
GBR 9/18ValevågTekst (PDF, 277 kB)Kart (PDF, 591 kB)2011008
GBR 9/18ValevågTekst (PDF, 278 kB)Kart (PDF, 1023 kB)2018002
GBR 10/39, 48Valevåg båtserviceTekst (PDF, 63 kB)Kart (PDF, 662 kB)2007009
GBR 29/1VikjoTekst (PDF, 77 kB)Kart (PDF, 2 MB)2007005
GBR 29/17Liereid hyttefeltTekst (PDF, 49 kB)Kart (PDF, 3 MB)2010005
GBR 30/2 og 3Fagerland, VestvikvågenTekst (PDF, 159 kB)Kart (PDF, 3 MB)2001008
GBR 30/3, 32/9Fagerland, VestvikTekst (PDF, 81 kB)Kart (PDF, 322 kB)2011004
GBR 31/32Hytter VestvikTekst (PDF, 54 kB)Kart (PDF, 3 MB)1999001
GBR 32/7VestvikTekst (PDF, 172 kB)Kart (PDF, 2 MB)2005003
GBR 36, 168 m.fl.StølenTekst (PDF, 115 kB)Kart (PDF, 5 MB)1979001
GBR 36/3VardanesetTekst (PDF, 37 kB)Kart (PDF, 325 kB)2013004
GBR 36/17Hyttefelt ØklandTekst (PDF, 52 kB)Kart (PDF, 4 MB)1998003
GBR 36/23Økland, hytterTekst (PDF, 117 kB)Kart (PDF, 4 MB)2001003
GNR 40Bustadfelt FjellstadKart (PDF, 7 MB)1973001
GNR 40Bustadfelt PederstunetKart (PDF, 2 MB)1999003
GNR 40Industriområde Sveiåsen IITekst (PDF, 48 kB)Kart (PDF, 7 MB)1982002
GNR 40, fl. bnr.Golfbane byggesteg 1Tekst (PDF, 54 kB)Kart (PDF, 8 MB)1998004
GNR 40/2Nordre avkøyring til Sveio sentrumTekst (PDF, 630 kB)Kart (PDF, 2 MB)2018003
GBR 40/2, 4JansafeltetTekst (PDF, 391 kB)Kart (PDF, 383 kB)2013006
GBR 40/6Melkeneset del av GBR 40/6Tekst (PDF, 139 kB)Kart (PDF, 10 MB)1986003
GBR 40/7BustadområdeTekst (PDF, 49 kB)Kart (PDF, 2 MB)1997002
GBR 40/8Sveiåsen, byggetrinn 1, 1983Tekst (PDF, 43 kB)Kart (PDF, 3 MB)1984002
GBR 40/8Reg. endring Sveiåsen, 1994Tekst (PDF, 85 kB)Kart (PDF, 3 MB)1994002
GBR 40/8Bebyggelsesplan del av Sveiåsen, 2003Tekst (PDF, 33 kB)Kart (PDF, 2 MB)2003001
GBR 40/8Reg. endring SveiåsenKart (PDF, 2 MB)2004002
GBR 40/8Bustader del av GBR 40/8Kart (PDF, 2 MB)1979003
GBR 40/8HansabakkenTekst (PDF, 39 kB)Kart (PDF, 3 MB)2009003
GBR 40/8Hansabakken IITekst (PDF, 333 kB)Kart (PDF, 886 kB)2013007
GBR 40/9Sveio, del av gnr. 40Tekst (PDF, 78 kB)Kart (PDF, 2 MB)1986001
GBR 40/9Frønsdalstunet, leikear.Kart (PDF, 2 MB)2001001
GBR 40/10Bustadfelt GBR 40/10Tekst (PDF, 72 kB)Kart (PDF, 6 MB)2000007
GBR 40/12GjermundshaugenTekst (PDF, 675 kB)Kart (PDF, 2 MB)2014003
GBR 40/59Badeanlegg i Sveio sentrumTekst (PDF, 456 kB)Kart (PDF, 540 kB)2019001
GBR 40/68LynstadtunetTekst (PDF, 53 kB)Kart (PDF, 2 MB)2006002
GBR 40/106, 202SteinarstjørnaTekst (PDF, 33 kB)Kart (PDF, 2 MB)2006006
GBR 40/224Sveiåsen 3Tekst (PDF, 135 kB)Kart (PDF, 2 MB)2019004
GBR 40/224, 92/15Golfbanen, ny drivingrange, næringsarealTekst (PDF, 58 kB)Kart (PDF, 856 kB)2008006
GBR 40/224Industriområde SveiåsenTekst (PDF, 89 kB)Kart (PDF, 5 MB)1978001
GBR 40/325, 40/284Sveiåsen IITekst (PDF, 61 kB)Kart (PDF, 4 MB)2007008
GBR 40/647SteinartjørnaTekst (PDF, 156 kB)Kart (PDF, 301 kB)2016003
GBR 41/29Høgdebasseng RossafjellKart (PDF, 718 kB)2011002
GBR 41/52Hytte- og bustadfelt Haugaland GolfbaneTekst (PDF, 71 kB)Kart (PDF, 2 MB)2009002
GBR 47/5Åsbu, hytteområdeTekst (PDF, 39 kB)Kart (PDF, 2 MB)2004001
GBR 48/16Tjernagel hyttefeltTekst (PDF, 89 kB)Kart (PDF, 4 MB)1984003
GNR 49 og 50Tjernagel bustad- og hyttefeltTekst (PDF, 77 kB)Kart (PDF, 2 MB)2002003
GNR 52Bustadfelt TørresplassetTekst (PDF, 55 kB)Kart (PDF, 6 MB)1983002
GBR 52/2BuanesetTekst (PDF, 71 kB)Kart (PDF, 875 kB)2006001
GBR 52/3Vestre Vågen, BuavågTekst (PDF, 63 kB)Kart (PDF, 273 kB)2012003
GBR 52/3Sanden, BuavågTekst (PDF, 59 kB)Kart (PDF, 140 kB)2012001
GBR 52/37BuavågTekst (PDF, 89 kB)Kart (PDF, 2 MB)2004004
GBR 53/9 m.fl.FV6 Buamyr - GrimstveitTekst (PDF, 208 kB)Kart (PDF, 2 MB)2013008
GBR 56/14 og 17Øvre SlettoTekst (PDF, 274 kB)Kart (PDF, 2 MB)2009001
GBR 56/17Øvre Sletto, endringTekst (PDF, 74 kB)Kart (PDF, 381 kB)2012005
GBR 56/17Nordbøfeltet, EltravågTekst (PDF, 153 kB)Kart (PDF, 2 MB)2003003
GBR 56/17Nordbøfeltet, endringTekst (PDF, 40 kB)
GBR 56/142 og 17Sletto vestTekst (PDF, 141 kB)Kart (PDF, 392 kB)2016001
GBR 52/57Bua småhusTekst (PDF, 48 kB)Kart (PDF, 2 MB)1999002
GNR 61Mølstrevåg, del av GNR 61Tekst (PDF, 92 kB)Kart (PDF, 5 MB)1986002
GNR 69Vikse Vestre/Viksemarka, deler av GNR 69Tekst (PDF, 13 kB)Kart (PDF, 211 kB)2010002
GBR 69/95TronnesTekst (PDF, 418 kB)Kart (PDF, 2 MB)2016002
GBR 70/2Austre VikseTekst (PDF, 552 kB)Kart (PDF, 5 MB)2019005
GBR 72/1Ekrene austTekst (PDF, 24 kB)Kart (PDF, 5 MB)2013001
GBR 72/1Viksefjorden bryggeTekst (PDF, 118 kB)Kart (PDF, 5 MB)2007007
GBR 72/4 m.fl.Rophus, byggjetrinn 1Tekst (PDF, 130 kB)Kart (PDF, 5 MB)2004006
GBR 72/2, 10Rophus, byggjetrinn 2Tekst (PDF, 81 kB)Kart (PDF, 4 MB)2006010
GBR 72/160Bebyggelsesplan RophusTekst (PDF, 55 kB)Kart (PDF, 613 kB)2008004
GBR 72/4Rophus B13 (Green living)Tekst (PDF, 55 kB)Kart (PDF, 2 MB)2006007
GBR 72/4Rophus, ParadisTekst (PDF, 131 kB)Kart (PDF, 3 MB)2001009
GBR 72/66Ekrene næringsparkTekst (PDF, 156 kB)Kart (PDF, 3 MB)2008002
GBR 72/76 m.fl.Fagerheim - EkreneTekst (PDF, 804 kB)Plankart 1 (PDF, 6 MB)2019002
Plankart 2 (PDF, 6 MB)
Plankart 3 (PDF, 6 MB)
Plankart 4 (PDF, 5 MB)
GBR 74/5Steinbrot BirkelandTekst (PDF, 26 kB)Kart (PDF, 574 kB)2012002
GBR 80/3FjonTekst (PDF, 106 kB)Kart (PDF, 2 MB)2008001
GBR 82/1OldervikTekst (PDF, 15 kB)Kart (PDF, 194 kB)2012008
GBR 82/8KvalvågnesetTekst (PDF, 123 kB)Kart (PDF, 156 kB)2010004
GBR 82/8Kvalvågnes endringTekst (PDF, 223 kB)2012007
GBR 82/14Kvalvåg, hytterTekst (PDF, 102 kB)Kart (PDF, 897 kB)2001004
GBR 82/15Kvalvåg/LanganesTekst (PDF, 54 kB)Kart (PDF, 2 MB)2005001
GBR 82/15Nordre KvalvågTekst (PDF, 74 kB)Kart (PDF, 2 MB)2004007
GBR 82/31 m.fl.KvalvågnesTekst (PDF, 93 kB)Kart (PDF, 94 kB)2011001
GBR 82/33Kvalvågnes, hytterTekst (PDF, 131 kB)Kart (PDF, 2 MB)2001007
GBR 82/33Kommuneplankart for planid 2001007Kart (PDF, 338 kB)
GBR 82/35, 195KvalvågnesTekst (PDF, 64 kB)Kart (PDF, 990 kB)2007004
GBR 82/36, 216Kvalvåg, VågkjeftenTekst (PDF, 113 kB)Kart (PDF, 525 kB)2008007
GBR 82/46Kvalvågnes, hytterTekst (PDF, 50 kB)Kart (PDF, 2 MB)2001005
GBR 82/198, 54KvalvågTekst (PDF, 71 kB)Kart (PDF, 2 MB)2006003
GBR 83/2VågaTekst (PDF, 102 kB)Kart (PDF, 227 kB)2010006
GBR 83/2Våga IITekst (PDF, 177 kB)Kart (PDF, 2 MB)2014001
GBR 83/3Del av vestre Odden, VågaTekst (PDF, 69 kB)Kart (PDF, 2 MB)2000001
GBR 83/75 m.fl.Våga hytterTekst (PDF, 138 kB)Kart (PDF, 2 MB)2002001
GBR 83/105Våga BrokasundetTekst (PDF, 183 kB)Kart (PDF, 3 MB)2005006
GBR 92/1, 93/4Golfbanen, steg 2Tekst (PDF, 54 kB)Kart (PDF, 2 MB)2005007
GNR 96Hyttefelt HaukåsTekst (PDF, 148 kB)Kart (PDF, 2 MB)1977001
GBR 104/6Tveit vestre, hyttefeltTekst (PDF, 71 kB)Kart (PDF, 926 kB)2000004
GBR 104/12TveitKart (PDF, 2 MB)1998001
GBR 105/5ErvesundetTekst (PDF, 228 kB)Kart (PDF, 430 kB)2012004
GBR 107/2StraumvikaTekst (PDF, 293 kB)Kart (PDF, 634 kB)2013005
GBR 107/3Hytteområde ErveTekst (PDF, 106 kB)Kart (PDF, 2 MB)2006005
GNR 110Selsåsvika, del av GNR 110Tekst (PDF, 99 kB)Kart (PDF, 3 MB)1980001
GBR 111/1 m.fl.RøykenesTekst (PDF, 87 kB)Kart (PDF, 2 MB)2002002
GBR 114/1Brattestø, naustområdeTekst (PDF, 42 kB)Kart (PDF, 2 MB)1990002
GBR 114/1Brattestø, hytteområdeTekst (PDF, 55 kB)Kart (PDF, 3 MB)1990001
GBR 116/1Hyttefeltet EspenesTekst (PDF, 158 kB)Kart (PDF, 4 MB)2007006
GBR 119/1-2SolheimTekst (PDF, 102 kB)Kart (PDF, 5 MB)1984001
GBR 119/1LauvnesTekst (PDF, 115 kB)Kart (PDF, 2 MB)2004005
GNR 121Industriområde HanaleiteTekst (PDF, 116 kB)Kart (PDF, 5 MB)1979004
GNR 121Førde sentrum - eldrebustaderTekst (PDF, 120 kB)Kart (PDF, 899 kB)1995001
GBR 121/3Hjartåsen - utvidingTekst (PDF, 82 kB)Kart (PDF, 2 MB)2008005
GBR 121/9Førde BåthamnTekst (PDF, 46 kB)Kart (PDF, 5 MB)1997001
GBR 121/14Førde sentrum bustadarTekst (PDF, 85 kB)Kart (PDF, 696 kB)2000006
GBR 121/54, 61Hjartåsen, FørdeTekst (PDF, 87 kB)Kart (PDF, 7 MB)1979005
GBR 121/171, 167Tabor Øvre og Tabor NedreTekst (PDF, 45 kB)Kart (PDF, 6 MB)1973002
GBR 122/2FlatnesTekst (PDF, 180 kB)Kart (PDF, 3 MB)2005002
GBR 122/3FlatnesTekst (PDF, 80 kB)Kart (PDF, 680 kB)2005008
GBR 121/257Fotgjengarundergong FørdeTekst (PDF, 12 kB)Kart (PDF, 361 kB)2011010
TrekantsambandetTekst (PDF, 89 kB)1994001
Publisert av Natalia Soto Danmo. Sist endra 19.11.2019