Kommunal planstrategi

 

Sveio kommunestyre fatta vedtak 14.03.2016 i sak KOM-012/16, om å setja i gong arbeid med ny kommunal planstrategi for perioden 2016-2019. Det vart i den samanheng varsla oppstart av arbeidet med moglegheit til å koma med merknader innan 30. april 2016.

I samband med oppstart av planstrategiarbeidet vurderte kommunestyret samtidig å starta opp arbeidet med revisjon av gjeldande kommuneplan for Sveio. Den kommunale planstrategien skal såleis i tillegg innehalda planprogram for kommuneplanarbeidet, jf, pbl § 10-1, fjerde ledd. 

Planstrategien med planprogram for kommuneplanen vart godkjent i kommunestyret 12. desember 2016.

Planstrategi for Sveio kommune 2016-2019 (PDF, 6 MB)

Planprosessen

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 07.07.2017

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.-fre. 0800-1530