Publisert 23.01.2023

Sveio kommune ønsker at alle barn og unge skal ha ei aktiv fritid. NAV Sveio har inkluderingsmidlar til dei som treng litt ekstra støtte.

Publisert 20.01.2023
Illustrasjonsbilde strømstøtte

No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00.

Publisert 17.01.2023
Illustrasjonsbilde

Kommunestyret vedtok i møte 12. desember 2022 ny strategisk næringsplan 2022-2027 for Sveio.

Publisert 13.01.2023


Dersom du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vera aktuelt at du får behandling med tablettar. 

Publisert 09.01.2023

Tilbodet er gratis til alle i Sveio kommune over 65 år og startar opp tysdag 21.feb.

Publisert 06.01.2023


Privatpersonar og verksemder i Sveio kommune kan no søka om kommunalt tilskot til enøktiltak. Søknadsfristen er 31. januar 2023.

Publisert 03.01.2023
Illustrasjon – kommunehuset


Verksemder i Sveio kommune kan no søka om kommunal straumstøtte. Søknadsfristen er 9. januar 2023.

Publisert 03.01.2023
Illustrasjonsbilde inkluderingstiltak

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. 

Publisert 21.12.2022
Illustrasjonsbilde: vasskran

Det er for tida høgt vassforbruk i Sveio kommune. Dette medfører dårlegare forsyningskapasitet til abonnentane, og dei som bur høgt i terrenget mister vasstrykket.