Søkje, bytte eller seie opp barnehageplass

Sveio kommune har samordna opptak for alle barnehagane i kommunen. Søknadsfrist for barnehageplass er 15.februar.Det skal på søkjast elektronisk søknadsskjema. Det er og høve til å ta kontakt med offentleg servicekontor eller barnehagane som kan hjelpa til med søknadsprosessen.

Opptaket gjeld nye søkjarar, men også for endring av opphaldstid og byte av barnehage. I tilfeller der barn har rett til prioritet etter § 18 i barnehagelova, må sakkunnig vurdering sendast til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio.

Her finn du elektronisk søknadsskjema for barnehage