Søkje, bytte eller seie opp barnehageplass

Søkje barnehageplass

Sveio kommune har samordna opptak for alle barnehagane i kommunen. Søknadsfrist for barnehageplass er 15.februar. Det skal søkjast elektronisk i Vigilo: 

Vigilo søknadsportal

Opptaket gjeld nye søkjarar, men også for endring av opphaldstid og byte av barnehage. I tilfelle der barn har rett til prioritet etter § 18 i barnehagelova, må sakkunnig vurdering sendast til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio.

Søkje om å bytte barnehage, endre eller seie opp barnehageplassen

Dersom du ønskjer å bytte barnehage, endre eller seie opp barnehageplassen, må du logge inn i Vigilo. Vel “Søknader” i menyen til venstre, deretter “Ny søknad”. Vel aktuell søknad og send den inn.

Vigilo Sveio