Økonomisk rådgivning / gjeldsrådgivning

Råd og rettleiing

NAV Sveio kan tilby økonomisk råd og rettleiing, samt råd og rettleiing i vanskelege livssituasjonar, herunder gjeldsrågjeving. NAV Sveio skal ta initiativ til generelle opplysnings- og hjelpetiltak i spørsmål som gjeld sosiale forhold for innbyggjarane i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp

NAV Sveio kan yte økonomisk hjelp til personar som ikkje har inntekt til å syte for eige livsopphald. Det kan søkjast om økonomisk sosialhjelp på skjema som fås ved NAV Sveio. Søkjar må kunne dokumentere sin økonomiske situasjon.

www.nav.no

Kontaktinfo

NAV Sveio
Sveiogata 64 C
5550 Sveio

Kart