Gebyr for sal av tobakksvarer

Det er ikkje tillate å selgje tobakk mv. utan å vere registrert i tobakkssalgsregisteret.

Årleg gebyr av tilsyn for salsstader av tobakksvarer mv. jf. står i tobakksalsforskrifta §24.

Kommunene førar tilsyn med registrerte salsstader av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Tilsynsplikten og ein ny registreringsordning for sal av tobakksvarer mv. ble vedteke i Stortinget sommaren 2017. Bestemmingane om ordninga er teke inn i tobakksskadelova.

Hvem utfører kontrollane?

I Sveio kommune er det NoRoSun skjenke- og salskontroll som skal utføre kontrollane på salsstadene.

Kommunen har per i dag avtale med NoRoSun skjenke- og salskontroll for sals- og skjenkekontrollar for alkohol, og NoRoSun skjenke- og salskontroll vil samstundes føre tilsyn med sal av tobakksvarer mv. ved kontroll av desse stadene.

NoRoSun skjenke- og salskontroll skal føre også tilsyn hos verksemder som kun sel tobakksvarer (kiosker, bensinstasjoner, o.l.).