Gebyr for sal av tobakksvarer

Det er ikkje tillate å selgje tobakk mv. utan å vere registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Årleg gebyr av tilsyn for salsstader av tobakksvarer mv. er, per 01.01.18, 4500 kroner, jf. tobakksforskrifta §24.

Kommunene førar tilsyn med registrerte salssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater. Tilsynsplikten og en ny registreringsordning for salg av tobakksvarer mv. ble vedteke i Stortinget sommaren 2017. Bestemmingane om ordninga er teke inn i tobakksskadelova.

Hvem utfører kontrollane?

I Sveio kommune er det NoRoSun skjenke- og salskontroll som skal utføre kontrollane på salsstedane.

Kommunen har per i dag avtale med NoRoSun skjenke- og salskontroll for sals- og skjenkekontrollar for alkohol, og NoRoSun skjenke- og salskontroll vil samstundes føre tilsyn med sal av tobakksvarer mv. ved kontroll av desse stadane.

NoRoSun skjenke- og salskontroll skal føre også tilsyn hos virksomheter som kun sel tobakksvarer (kiosker, bensinstasjoner, o.l.).

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 17.10.2018 14:28