Klage på vedtak

  • Fristen for å klage er 3 veke frå du mottok vedtaket.
  • Har du ikkje mottatt vedtaket er fristen 3 veker frå du blei kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage seinere enn 3 månedar etter at vedtaket blei fatta, då gjeld eigne reglar.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Vi behandlar klagen først og kan endre vedtaktet vårt. Vi skal behandle klagen innen 8 veker.
  • Viss vi ikkje er einige i klagen din, sender vi klagen til Fylkesmannen.
  • Fylkesmannen avgjer saka innan 12 veker.
  • Klagen må være skriftlig

Send til:

postmottak@sveio.kommune.no eller Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio

Kan du klage sjølv om du ikkje er direkte nabo?

Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikkje blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00

Telefontid byggesak: 
Arne Berg: Måndag–fredag kl. 09.00–10.30
Katrine Kleppe: Måndag - fredag kl. 0900-11.30

Katrine Kleppe
Stilling: Rådgjevar
katrine.kleppe@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 58
Drop-in: Torsdag–fredag kl. 13.30–15.30

Arne Berg
Stilling: Rådgjevar
arne.berg@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 53 

Kart