Eldrerådet

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen og skal behandla alle saker som gjeld levekår for eldre.

Rådet kan sjølv ta opp saker som gjeld dei eldre i kommunen. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Eldrerådet består av fem medlemmer med fem varamedlemmer som blir valde av kommunestyret. For perioden 2019–2023 har Sveio eldreråd desse medlemmene:

  • Jon Gustav Eilerås (leiar) 
  • Helge Matre (nestleiar)
  • Berit Askevold Eriksen 
  • Einar Toralf Halleland
  • Aslaug Kinn

Varamedlemmer:

  • Rakel Øyerhamn
  • Narve Milford
  • Hjalmar Lokna

Informasjonsbrosjyre

Eldrerådet sin brosjyre med informasjon om rådet sitt virke (PDF, 452 kB)