Eldrerådet

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen og skal behandla alle saker som gjeld levekår for eldre.

Rådet kan sjølv ta opp saker som gjeld dei eldre i kommunen. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Eldrerådet består av fem medlemmer med fem varamedlemmer som blir valde av kommunestyret. For perioden 2023–2027 har Sveio eldreråd desse faste medlemmene:

Eldrerådet 2023–2027
Medlem Telefon E-post
John Gustav Eilerås (leiar) 471 78 911 eileraas5@hotmail.com
Helge Matre (nestleiar) 911 20 770 helmatr@online.no
Solfrid Lier Habbestad
Helge Bertin Sveen 482 63 850 helge.sveen@gmail.com
Rakel Dorthea Øyerhamn 901 81 998 rakel.oyerhamn@gmail.com