Eldrerådet

Eldrerådet er eit rådgivande organ for kommunen og skal behandle alle saker som gjeld levekår for eldre.

Rådet kan sjølv ta opp saker som gjeld dei eldre i kommunen. Rådet har møte- og talerett i kommunestyret.

Eldrerådet består av  5 medlemmer med 5 varamedlemmer som blir valgt av kommunestyret. For perioden 2015 - 2019 har Sveio eldreråd desse medlemmer:

  • Berit Lie  - leiar 
  • Berit Askevold Eriksen – nestleiar
  • Helge Matre
  • Endre Olsen
  • Edel Lokna

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 17.08.2016