Gjeldande energi- og klimaplan

Sveio kommune sin noverande energi- og klimaplan blei utarbeidd i 2011. Kommunen arbeider no med ein ny klima- og energiplan, som du kan lesa meir om her: Arbeidet med ny klima- og energiplan - Sveio kommune

Gjeldande plan

Energi- og klimaplan av 2011 (PDF, 616 kB) – vedtatt av kommunestyret 20. juni 2011, jf. sak KOM-041/11. 

Evaluering av gjeldande plan

Evaluering av energi- og klimaplan av 2011 (PDF, 462 kB) – november 2017.