Grensejustering og arealoverføring

For å gjere eiendomsgrensene meir hensiktsmessige, kan du søkje om å justere grenser eller overføre areal mellom eigedomane.

Kommuneplanen for Sveio kommune og reguleringsplanar regulerer kva ein kan gjere på ein eigedom. Det kan også vere aktuelt å søkje om dispensasjon frå kommuneplan / reguleringsplan.

Kva får du?

Me foretar anten grensejustering eller arealoverføring.

Du får oppmålt, vist og merka eiendomsgrensa di, og du får sett ned offentlige grensemerke der det er mogeleg. Dei nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søkjar

Søknaden må være signert av eigar (hjemmelshaver).

Du må få samtykke fra eigarane av eigedomen som er involvert.

Kva kostar det?

Sjå betalingssatsar (PDF, 518 kB)

Eventuelle tillegg

Elektronisk tinglysingsgebyr koster 540 kr.
Papirbasert tinglysingsgebyr kostar 585 kr.

.Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Slik søkjer du

Grensjustering:

Arealoverføring:

Følgjande skjema må fyllast ut:

Send søknaden til oss per post eller ved oppmøte. På grunn av orginale signaturar, kan du ikkje levere søknaden digitalt.

Postadresse: Sveio kommune,Postboks 40, 5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70, Sveio

Kva skjer vidare

Du får svar på søknaden innan 3 til 12 veker.

Dersom søknaden blir godkjent, startar saksbehandling og oppmåling. Saken er normalt gjennomført innan 19 veker frå løyve er gitt.

Me tek kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

 

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00
Telefontid sentralbord: 08.30-13.00

Opningstid:
Mån.–fre. 08.00-15.30