Råd for personar med nedsett funksjonsevne

Råd for personar med nedsett funksjonevne (RNF) er eit lovpålagt, rådgivande organ for Sveio kommune og andre offentlege instansar i Sveio.

Rådet uttalar seg om og tar initiativ i saker som omhandlar levevilkår til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Målsettinga er full deltaking og likestilling for personar med nedsett funksjonsevne i samfunnet.

Medlemmer

Råd for personar med nedsett funksjonsevne 2023–2027
Medlem Telefon E-post
Dagfinn Fagerland Bjørge (leiar 481 57 077 dagfinn.bjorge@sveio.kommune.no
Gro Ragnhild Eileraas (nestleiar) 916 95 062 eiler-gro@online.no
Magne Bergersen 934 80 029 mbe@knutsenoas.com
Kristian Eilerås 917 17 725 kristianeileras@gmail.com
Eva Basmo Kleppe 932 29 215 eva.basmo.kleppe@sveio.kommune.no

Kommunalsjef for helse og omsorg, Ingunn Toft, er sekretær for RNF.