Råd for personar med nedsett funksjonsevne

Råd for personar med nedsett funksjonevne (RNF) er eit lovpålagt, rådgivande organ for Sveio kommune og andre offentlege instansar i Sveio.

Rådet uttalar seg om og tar initiativ i saker som omhandlar levevilkår til ulike grupper menneske med nedsett funksjonsevne. Målsettinga er full deltaking og likestilling for personar med nedsett funksjonsevne i samfunnet.

Medlemmer

Kommunalsjef for helse og omsorg, Ingunn Toft, er sekretær for RNF.