Skule

I Sveio har me ein kombinert barne- og ungdomsskule, eit oppvekstsenter og fire reine barneskular. I tillegg har Sveio kommune vaksenopplæring for vaksne.
 
4 av skulane har SFO ordning 

Skulestart og innskriving av nye elevar

Gå til informasjon om skulestart og innskriving her

 

Retten til eit trygt og godt skulemiljø

Gå til informasjon om retten til eit trygt og godt skulemiljø her

 

Språk-, lese- og skriveplan for Sveio

Sveio kommunestyre vedtok 1. oktober 2018 ein ny språk-, lese- og skriveplan for barnehage og skule i Sveio. Planen skal hjelpa til med å skapa ei samanhengande god språkopplæring frå borna startar i barnehagen som eittåringar til dei går ut av ungdomsskulen som sekstenåringar. Planen byggjer på rammeplanen for barnehagen og læreplanverket for grunnskulen, og er utarbeidd med god deltaking frå tilsette i barnehage og skule. Planen finn du til høgre, under fil.

Bilde frå Sveio skule - Klikk for stort bileteBilde frå Sveio skule Ida Kristin Vollum

Publisert av Natalia Soto Danmo. Sist endra 01.08.2019

Kontakt

Solfrid Lier Habbestad
Solfrid Lier Habbestad
Kommunalsjef