Plan for skule og SFO

På høgre side finn du aktuelle planar for skule og SFO i Sveio kommune.
Ta kontakt med skulekontoret dersom du har spørsmål.