Turistinformasjon
Publisert 15.08.2019

 

Sveio kommune er ei halvøy som grensar mot Sletta og Bømlafjorden i vest og Ålfjorden i aust. Kommunen ligg i Hordaland fylke. Den har fastlandsgrense med kommunane Tysvær og Haugesund, som begge ligg i Rogaland fylke.

Publisert 13.09.2016

   

I Sveio finn du ei rekkje tilgjengelege turløyper. Langs kysten er landskapet låg og ope, og frå fjelltoppande er det vidt utsyn i alle retningar.

7 turmål, fordelt på 13 stiar, er no merka og gradert i samband med innføring av nasjonal merkestandard for turstiar.

Publisert 12.09.2016

Eit av Noregs beste Golfanlegg ligg i Sveio!

Haugaland Golfbane Sveio blei til gjennom eit interkommunalt samarbeid. Banen er bygd opp i to trinn (2001 og 2008) til en fullverdig 18 hulls bane. Banen er lokalisert på Sveio Golfpark like ved Sveio sentrum.

Publisert 12.09.2016

Publisert 12.09.2016

Å besøke Ryvarden Kulturfyr utan å kjenne at naturen og dens krefter påverkar kropp og sjel er ikkje mogeleg. Neset fyret ligg på, strekker seg ut i havet som for å bera deg lengst mogeleg ut i den storslåtte opplevinga av møtet mellom hav og himmel. Om hauststormane herjar og du nærmast må legge deg på vinden her ute, eller om havet ligg blikk stille, kryp inntrykka inn under huden og vert verande.