Ordførar

Ordførar Linn Therese ErveLinn Therese Erve (AP) er ordførar i Sveio kommune. Ho blei vald i kommunestyret sitt konstituerande møte den 14. oktober 2019.

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde representant, og leier kommunestyret og formannskapet sine møte. Ordførar er kommunen sin rettslege representant.

Varaordførar

Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (FrP) er varaordførar i Sveio kommune. Ho var ordførar i perioden 2011–2015 og varaordførar i perioden 2015–2019.

Kontakt

Linn Therese Erve
Ordførar
482 48 803
Ruth Eriksen
Varaordførar
456 12 450