Ordførar

Ordførar André Mundal Haukås

André Mundal Haukås (H) er ordførar i Sveio kommune. Han blei vald i kommunestyret sitt konstituerande møte den 2. oktober 2023.

Ordføraren er kommunen sin fremste folkevalde representant, og leier kommunestyret og formannskapet sine møte. Ordførar er kommunen sin rettslege representant.

Varaordførar

Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (FrP) er varaordførar i Sveio kommune. Ho var ordførar i perioden 2011–2015 og varaordførar i periodane 2015–2019 og 2019–2023.

Kontaktinfo

André Mundal Haukås
Ordførar
Send e-post
905 79 876

Ruth G.Ø. Eriksen
varaordførar
Send e-post
456 12 450