Viktige telefonnummer

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112 (Politi direktenummer: 02800 )
Medisinsk nødhjelp 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117

Legekontor

Legekontor, Sveio: tlf. 53 74 84 00
Legekontor, Førde: tlf. 53 74 70 70
Albatross legesenter tlf. 
55 09 00 33
Nasjonalt legevaktnummer 116117

Tenestekontoret

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08.30–15.00

Tilsette på kommunehuset

Gå til liste over tilsette på kommunehuset

Politikontakt

Jostein Salemonsen E-post: jostein.salemonsen@politiet.no

Sveio omsorgssenter

Sentralbord tlf. 53 74 82 00
Tenestekontoret tlf: 53 74 82 20
Heimetenesta tlf: 53 74 82 51

Helsestasjon

Gå til informasjon om Sveio helsestasjon

Barnevern

Sentralbord kommunehuset tlf:  53 74 80 00
Interkommunal vakttelefon tlf:  901 70 591

Førespurnad om bålbrenning

Førespurnader om bålbrenning i Sveio kommune skal rettast til Haugaland brann- og redning IKS, hovudnummer 91 91 01 11.

Sveio tannklinikk (offentleg tannlege)

Tlf. 53 74 02 75

Tannlegevakta i Haugesund

Tannklinikken i Haugesund sentrum
Karmsundsgt. 208 (gamle Haugesunds avis)
Lørdag, søndag og helligdagar kl.13.00-17.00
Tlf: 901 29 600

Krisesenter

Krisesenter vest IKS avdeling Stord  tlf 53 41 12 12
Krisesenter vest IKS avdeling Haugesund tlf  52 72 98 84
E-post: post@krisesentervest.no

Nettside:krisesentervest.no

Alarmtelefon for born og unge

Alarmtelefonen for born og unge: 116 111
Sjå også informasjon om Alarmtelefon for barn og unge

Familievernkontor

Familievernkontoret Haugalandet: 52 70 08 20
Time kan bestillast over telefon alle kvardagar fra kl. 10-11.30 og fra kl. 1200-1400
Adresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund

Giftinformasjon

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Demenslinje

Nasjonalforeningens Demenslinje:  23 12 00 40

Veterinær

Vakt utanom vanleg kontortid klokka 8 – 16 kvardagar.
Smådyr: 820 90 020
Store dyr: 53 74 84 80

Mattilsynet

Mattilsynet - 22 40 00 00
(Melding om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak

Melding om eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar - Politiet - 02800

NAV

NAV Sveio: tlf. 5555 3333 (Nav Kontaktsenter)

Vakttelefonar

Vakttelefon kommunale vegar: 95 87 01 12
Vakttelefon fylkesvegar : 175
Vakttelefon vatn/avløp: 91 53 87 30
Brannvesenets vakttelefon: tlf.: 91 91 01 11

Konfliktrådet

Konfliktrådet Sør-Vest - 53 01 43 79 

Konfliktrådet Sør-Vest sine nettsider

Forliksrådet

Besøksadresse:
Haugesund politistasjon
Smedasundet 50
5528 Haugesund

Postadresse:
Sveio forliksråd
Postboks 278
5501 Haugesund