Viktige telefonnummer

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112 (Politi direktenummer: 02800 )
Medisinsk nødhjelp 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117

Legekontor:

Legekontor, Sveio: tlf. 53 74 84 00
Legekontor, Førde: tlf. 53 74 70 70
Albatross legesenter tlf. 52003515
Nasjonalt legevaktnummer 116117

Tannlege

Tannhelsetenesta Sveio tlf. 57 30 36 10
Ved akutt hjelp på helligdagar, 53 42 20 30 (kontor Bremnes)

Fysioterapi

Gå til info om fysioterapi

Tilsette på kommunehuset

Gå til liste over tilsette på kommunehuset

Førespurnad om bålbrenning

Førespurnad om bålbrenning i Sveio kommune skal rettast til vakthavande brannbefal i Sveio brann- og redningsvesen, mobiltelefonnr. 918 93 780 same dag som brenninga skal gjennomførast.

Tannlegevakten i Haugesund:

Tannklinikken i Haugesund sentrum
Karmsundsgt. 208 (gamle Haugesunds avis)
Lørdag, søndag og helligdagar kl.13.00-17.00
Tlf: 901 29 600

Krisesenter:

Krisesenteret for Haugesund og omegen: Tlf: 52 72 98 84  
Fax: 52 72 53 86

Alarmtelefon for born og unge:

Alarmtelefonen for born og unge: 116 111
Sjå også informasjon om Alarmtelefon for barn og unge

Familievernkontor

Familievernkontoret Haugalandet: 52 70 08 20
Time kan bestillast over telefon alle kvardagar fra kl. 10-11.30 og fra kl. 1200-1400
Adresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund

Giftinformasjon

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Demenslinje:

Nasjonalforeningens Demenslinje:  23 12 00 40

Veterinær

Veterinærvakta - 53 74 84 80
(Vanlege veterinærtenester utanom vanleg kontortid kl 8-16 kvardagar)

Mattilsynet

Mattilsynet - 22 40 00 00
(Melding om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak

Melding om eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar - Politiet - 02800

Nav:

NAV Sveio: tlf. 5555 3333 (Nav Kontaktsenter)

Vakttelefonar

Vakttelefon kommunale vegar: 95 87 01 12
Vakttelefon fylkesvegar : 175
Vakttelefon vatn/avløp: 91 53 87 30
Brannvesenets vakttelefon: tlf.: 918 93 780

Konfliktråd

Konfliktråd 52 71 88 11

Forliksråd (Lensmannen i Sveio)

Forliksråd (Lensmannen) 53 74 25 00