Viktige telefonnummer

Nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112 (Politi direktenummer: 02800 )
Medisinsk nødhjelp 113
Nasjonalt legevaktnummer 116117 (52 80 40 00)

Tilsette på kommunehuset

Gå til liste over tilsette på kommunehuset

Legekontor:

Legekontor, Sveio: tlf. 53 74 84 00
Legekontor, Førde: tlf. 53 74 70 70A
Albatross legesenter tlf. 52003515

Tannlege

Tannhelsetenesta Sveio tlf. 57 30 36 10
Ved akutt hjelp på helligdagar, 53 42 20 30 (kontor Bremnes)

Førespurnad om bålbrenning

Førespurnad om bålbrenning i Sveio kommune skal rettast til vakthavande brannbefal i Sveio brann- og redningsvesen, mobiltelefonnr. 918 93 780 same dag som brenninga skal gjennomførast.

Tannlegevakten i Haugesund:

Tannklinikken i Haugesund sentrum
Karmsundsgt. 208 (gamle Haugesunds avis)
Lørdag, søndag og helligdagar kl.13.00-17.00
Tlf: 901 29 600

Krisesenter:

Krisesenteret for Haugesund og omegen: Tlf: 52 72 98 84  
Fax: 52 72 53 86

Alarmtelefon for born og unge:

Alarmtelefonen for born og unge: 116 111
Sjå også informasjon om Alarmtelefon for barn og unge

Familievernkontor

Familievernkontoret Haugalandet: 52 70 08 20
Time kan bestillast over telefon alle kvardagar fra kl. 10-11.30 og fra kl. 1200-1400
Adresse: Haraldsgata 90, 5528 Haugesund

Giftinformasjon

Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00

Demenslinje:

Nasjonalforeningens Demenslinje:  23 12 00 40

Veterinær

Veterinærvakta - 53 74 84 80
(Vanlege veterinærtenester utanom vanleg kontortid kl 8-16 kvardagar)

Mattilsynet

Mattilsynet - 22 40 00 00
(Melding om alvorleg smittsam dyresjukdom eller alvorleg dyrevernsak

Melding om eigarlause skadde eller påkøyrde dyr og lause hundar - Politiet - 02800

Nav:

NAV Sveio: tlf. 5555 3333 (Nav Kontaktsenter)

Vakttelefonar

Vakttelefon kommunale vegar: 95 87 01 12
Vakttelefon fylkesvegar : 175
Vakttelefon vatn/avløp: 91 53 87 30
Brannvesenets vakttelefon: tlf.: 918 93 780

Konfliktråd

Konfliktråd 52 71 88 11

Forliksråd (Lensmannen i Sveio)

Forliksråd (Lensmannen) 53 74 25 00