Hukommelsesteam

Opplever du sjølv eller kjenner du nokon som

 • Gløymer det som nett har hendt
 • Gjentek historiar
 • Har problemer med å gjenkjenne folk
 • Har problemer med å klare seg i kvardagen
 • Endring og forsterking av personlighetstrekk
 • Svekka dømekraft

Kva tilbyr me

 • Utredning i samarbeid med fastlege
 • Kartlegging og utgreiingssamtale i lag med brukar og pårørande.
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Hjelpemiddel som støttar minnet og som kan gi auka tryggleik
 • Rettleiing og støtte til pårørande  

Kvifor er det viktig å utreda?

 • For å utelukke andre sjukdomar med liknande symptom
 • For vurdering av medisinar
 • For å legge til rette heimesituasjonen for personen med demens og pårørande
 • Og for å få rett hjelp til rett tid

Kven kan få tilbodet?

Alle som har ei bekymring knytta til demens, enten for eigen del, som pårørande eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss.

Du får kontakt med oss ved å ringe til Tenestekontoret i kommunen.

Kontaktinfo

Tenestekontoret

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08.30–15.00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35

Postadresse:
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Ekspedisjonstid:
Mån.–fre. kl. 08.30–15.00