Vidaregåande skule

Innsøking til vidaregåande skular for elevar frå Sveio

Elevane i Sveio har rett til å søkja seg til skular i Hordaland og i Rogaland (på Haugalandet). Elevane kan òg søkja seg til andre landsdelar til utdanningsprogram som har eigne landslinjer for spesielle utdanningsprogram som berre finst der. Elevane konkurrerer seg inn med karakterane frå avgangsvitnemålet sitt, dette gjeld både i Hordaland og Rogaland ved dei offentlege skulane. Våre elevar stiller på lik linje med elevane frå Rogaland om dei søkjer der, det er ingen kvote for våre elevar som det var tidlegare. Dersom eleven søkjer privatskular i vårt distrikt, blir eleven tatt inn på grunnlag av karakterane til 1. termin på 10. trinn.

Når eleven skal søkja loggar han/ho seg på www.vigo.no og vel fylke der. Elevane søkjer direkte til fylket han/ho skal vil søkja vidaregåande skule i.  Dei kan søkja i begge fylke om dei ynskjer det. Elevane må søkja på tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkefølgje. Dei kan søkja same utdanningsprogram på fleire skular, men dette tel berre som eitt utdanningsprogram. Elevane har rett på å koma inn på eitt av desse.

Søknadsfristen er 1. mars på ordinært inntak. For elevar med særskilte behov er søknadsfristen 1. februar. Elevane søkjer digitalt på www.vigo.no . For å søkja her må elevane har personnummeret sitt og minID. Elevar som ikkje har minID frå før får denne tilsendt i posten til folkeregistrert adresse  i byrjinga av  januar. Rådgjevarane ved Sveio skulen hjelper 10. klassingane med søknaden.  

Strukturen i vidaregåande skule:

 

Studieforberedende opplæring

 

 

 

Utdanningsprogramma 2017/2018

Yrkesfag:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Design og tradisjonshåndverk 
 • IKT og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv
 • Frisør, - blomster- og interiørdesign

Studieførebuande fag:

 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Studiespesialisering
 • Medium og kommunikasjon
 • Kunst, design og arkitektur

Inntaket til vidaregåande opplæring er klart rundt 7.-8 . juli. Eleven vil då få ein melding på mobiltelefonen at inntaket er klart og dei må logga seg på www.vigo.no for å svara. Dei har vanlegvis nokre veker på seg til å svara. Det vil òg vera eit 2. inntak.  Om ein svarer nei, blir ein tatt ut av inntakssystemet og får ikkje plass i den offentlege skulen.

Alle elevane kan søkja om eit utstyrsstipend på www.lanekassen.no . Storleiken på dette stipendet vil variera etter kva utdanningsprogram dei skal gå på. Dei må ha kome inn på utdanningsprogrammet for å søkja om utstyrsstipend.

Elevane kan òg melda seg på pc-ordninga dei har i den vidaregåande skulen. Dette vil dei få tilsendt informasjon om når dei er komne inn på vidaregåande opplæring.

Gode nettstadar om vidaregåande opplæring:

Lenkjer til dei vidaregåande skulane i vårt distrikt:

www.haugaland.vgs.no

www.haugesund-toppidrettsgymnas.no

www.karmsund.vgs.no

www.skeisvang.vgs.no

www.hordaland.no/stordvgs

www.vardafjell.vgs.no

www.tveit.vgs.no

 

Kontaktinfo

Rådgjevarane ved Sveio skule:
Sverre Halleraker 
e-post: sverre.halleraker@sveio.kommune.no  
Telefon: 53 74 83 05

Elin Brit Østvik Sæ
e-post: elinb@sveio.kommune.no   
Telefon:  53 74 83 08