Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er ei miljøsertifiseringsordning som er berekna på verksemder i offentleg og privat sektor. Verksemda må innfri generelle krav og spesielle bransjekrav innan avfall, energi, transport, innkjøp, og arbeidsmiljø for å få Miljøfyrtårn-sertifikatet. Miljøsertifiseringa skal hjelpa verksemder å driva miljøvennleg og lønnsamt.

Du kan lesa meir om Miljøfyrtårn på www.miljofyrtarn.no

Kontaktperson: 
Gjertrud Svartveit Osmundsen
Telefon 53 74 80 55
E-post: Gjertrud.S.Osmundsen@sveio.kommune.no