Direktesending av politiske møte

Frå og med hausten 2021 direktesender Sveio kommune møte i formannskapet og kommunestyret. Direktesendingane, samt opptak av tidlegare direktesendingar, kan ein sjå via portalen Aventia KommuneTV.

***

Tidlegare møte: 

Kommunestyret 13. desember 2021: Del 1 – Del 2

Kommunestyret 12. april 2021: Del 1 – Del 2 – Del 3

Formannskapet 22. mars 2021: Opptak

Hovudutval oppvekst/kultur (HOK) 8. mars 2021: Opptak