Middagsutlevering

Ordninga inneber at brukarar kan kjøpa seg middag frå kjøkkenet på Sveio Omsorgssenter tre dagar i veka.
Det er pensjonistar som kjøre ut og leverar maten.
Ordninga er behovsprøvd og blir organisert av kjøkken på Sveio Omsorgssenter.

Betalingssatsar:

Gå til betalingssatsar for Sveio omsorgssenter (PDF, 753 kB)

Ta kontakt med Tenestekontoret på tlf. 53 74 82 20

Kontaktinfo

Tenestekontoret

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08.30–15.00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35

Postadresse:
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Ekspedisjonstid:
Mån.–fre. kl. 08.30–15.00