Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga omfattar drift og utvikling av kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i einingane.

Hovudoppgåvene til økonomiavdelinga er:

  • Økonomisk planlegging og styring
  • Budsjettering
  • Rekneskap
  • Skattar
  • Avgifter
  • Fakturering
  • Innkjøp
  • Innfordring

Økonomisjef:

Peter Olav Lura, tlf. 53 74 80 30

Rekneskapsansvarleg:

Unni Ravnøy, tlf. 53 74 80 31

Fakturering/spørsmål om kommunale eigedomsavgifter:

Bente Gullhaug, tlf. 53 74 80 36
Eva Helen Ekrene, tlf. 53 74 80 32

Skatteoppkrevjar og eigedomsskatt

Silvia Økland  tlf. 53 74 80 34

Har du spørsmål vedkommande skattekort, forskottskatt eller likning er Skatt Vest den beste staden å kontakte, tlf. 800 80 000.