Økonomiavdelinga

Økonomiavdelinga omfattar drift og utvikling av kommunen sine økonomisystem i tillegg til å støtta økonomiarbeidet i einingane.

Hovudoppgåvene til økonomiavdelinga er:

  • Økonomisk planlegging og styring
  • Budsjettering
  • Rekneskap
  • Skattar
  • Avgifter
  • Fakturering
  • Innkjøp
  • Innfordring

Økonomisjef:

Peter Olav Lura, tlf. 53 74 80 30

Rekneskapsansvarleg:

Unni Ravnøy, tlf. 53 74 80 31

Fakturering/spørsmål om kommunale eigedomsavgifter:

Eva Helen Ekrene, tlf. 53 74 80 32

Har du spørsmål vedkommande skattekort, forskottskatt eller likning er Skatt Vest den beste staden å kontakte, tlf. 800 80 000.