Planarbeid

Planstrategi:

Alle kommunar skal innan eitt år etter nytt kommunestyreval ha utarbeida ein kommunal planstrategi. Planstrategien skal visa kva planoppgåver kommunen har tenkt å starta opp og gjennomføra i ein periode på fire år.

Planarbeid:

Det er mange forhold som skal vera avklara i samband med utarbeiding av ein privat reguleringsplan (detaljregulering). Lovverket stiller enkelte krav, og kommunen har andre. For å sikra god planprosess og at planinnhald blir korrekt frå starten av, har kommunane i Sunnhordland utarbeida ein felles startpakke for reguleringsplanarbeid. Denne ønskjer kommunen at alle som skal utarbeida reguleringsplan skal bruka som grunnlag for arbeidet.