Publisert 28.10.2021


Torsdag 11. november gir Sveio kommune tilbod om gratis influensavaksine på soknehuset til personar i risikogrupper. 

Publisert 28.10.2021

På grunn av store nedbørsmengder og vind komande døgn, rådar drifts- og anleggsavdelinga i Sveio kommune til at innbyggjarar sjekkar overvannsslukar slik at det ikkje vert oversvømming i kjellerar.

 

Følg varsel for Sveio her Yr - Sveio - Værvarsel

Publisert 26.10.2021

Torsdag 28. oktober klokka 19.00 blir det nytt informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle i kommunestyresalen på Sveio kommunehus.

Publisert 25.10.2021

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 25/10-12/11 2021 utføre jordsmonnkartlegging på jordbruksareal i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner. Jordkartlegginga utføres på oppdrag fra Statens vegvesen Utbygging, og vil inngå som en del av plangrunnlaget for veiutbyggingen E39 Bokn – Hope.

Publisert 22.10.2021

Sveio bygdekvinnelag og Landbruksforvaltninga i Sveio inviterer alle damer på ein kjekk kveld den 16. november i auditoriet på Sveio skule frå kl. 18.00- 20.00.

Publisert 22.10.2021

No er den andre dagsturhytta vår opna. Hytta ligg midt i hjartet av Sveio golfpark og har fått namnet Golfståvo.

Publisert 21.10.2021


Torsdag 21. oktober klokka 19.00 blir det ope informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle i kommunestyresalen.

Publisert 15.10.2021

Den 15. september vart det opna for at frivillige lag og organisasjonar som har bygt eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søkje om å få kompensert betalt meirverdiavgift kytt til prosjekta sine.

Publisert 13.10.2021


Me treng fleire bøsseberarar for krinsane: Vikse, Lid, Sveio Sentrum og Vandaskog. Aksjonsdagen er 24. oktober. 

Dei som har lyst til å gå kan melda seg direkte på blimed.no 

Publisert 13.10.2021

Pårørendekurs er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom.