Korona – fortsett fokus på å hindra smittespreiing

Det er framleis viktig å ha fokus på å hindra smitte av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har følgjande råd for å bremsa utbreiinga av korona:

  • Hugs god hand- og hostehygiene.
  • Du og dine næraste kan omgåast normalt.
  • Hald auka avstand til andre enn dine næraste, minst 1 meter.
  • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halda deg heime.
  • Har du symptom på covid-19, bør du testast.

Med symptom meiner vi luftvegsinfeksjon med eitt eller fleire av desse symptoma:

  • Feber
  • Hoste
  • Vera tungpusta
  • Tap av smak- eller luktesans
  • Sår hals, eller sjukdomskjensle

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). For å bli testa må du først kontakta testsenteret for å avklara behovet og bestilla time. Testsenteret kan kontaktast på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00). Du treng ikkje kontakta fastlegen din for å bli testa.

Du finn meir informasjon om korona-viruset på kommunen sine heimesider og nettsidene til FHI.

Klikk for stort bilete  

Publisert 30.09.2020


Éin person har testa positivt for covid-19 i Sveio.

Publisert 28.09.2020


Kommunestyret foreslår å fjerna § 7-3 i politivedtekta.

Høyringsfristen er 1. november 2020.

Publisert 28.09.2020


Ei ung kvinne har testa positivt for covid-19 i Sveio. 

Publisert 25.09.2020


Frå måndag av kan du bestilla koronatest på nettet!

Publisert 22.09.2020

 TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempa plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober.

Publisert 22.09.2020

 20. desember arrangerer Georgs gave eit minnearrangement, der ein kan henga opp ei julekule med namn på for å minnast dei som har gått bort og ikkje er med oss i jula.

Publisert 22.09.2020

 I samband med brannøving på Økland onsdag 23.september, vil det bli ustabilt trykk i vassleidningsnettet frå kl. 1200-2000.

Publisert 22.09.2020


For ei oversikt over aktivitetar for born og unge i Sveio, sjå Fritidsguiden.no.

Publisert 21.09.2020


Konkurransen er over, og Sveio kommune si dagsturhytte har fått sitt namn!

Publisert 17.09.2020


Her er sakspapira til møtet i kommunestyret 21. september 2020. Oppdatert med tilleggsinnkallingar.