Korona – fortsett fokus på å hindra smittespreiing

Det er framleis viktig å ha fokus på å hindra smitte av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har følgande råd for å bremsa utbreiinga av korona:

 • Hugs god hand- og hostehygiene.
 • Du og dine næraste kan omgåast normalt.
 • Hald auka avstand til andre enn dine næraste, minst to – 2 – meter.
 • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halda deg heime.
 • Har du symptom på covid-19 eller er usikker på om du har symptom, bør du testast.

Symptom på koronasmitte kan bl.a. vera:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpusta
 • Hodepine
 • Nedsett smak- eller luktesans
 • Muskelverk

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). Innbyggarar over tolv år kan bestilla time på nett. Ein kan òg ringa testsenteret på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00). Du treng ikkje kontakta fastlegen din for å bli testa.

Du finn meir informasjon om koronaviruset på kommunen si samleside for koronarelatert informasjon og nettsidene til FHI.

Klikk for stort bilete  

Publisert 10.05.2021

I år er det stortings- og sametingsval. På valdagen har røystestyra ein av dei viktigaste jobbane – det er dei som har ansvaret for den praktiske gjennomføringa av valet i den enkelte krins. Kunne du tenkt deg å bidra?

Spesielt i år treng me ekstra mange varamedlemmer for å sikra oss i tilfelle andre må i koronakarantene på valdagen.

Publisert 10.05.2021


I dag er det møte i dei tre hovudutvala. Møta blir haldne som fysiske møte, og det er òg mogleg å delta fysisk som publikum. 

Publisert 05.05.2021


Basert på noverande smittesituasjon og nogjeldande, nasjonale tiltak og anbefalingar, har Sveio kommune utarbeidd nokon anbefalingar til korleis 17. mai bør markerast i år. Anbefalinga rundt barnetog er oppdatert. 

Publisert 04.05.2021

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode (minst ein termin). 

Ein må søkje i forkant av fritaksperioden.

Publisert 03.05.2021

 Ny gang- og sykkelveg frå Straumavegen til Vikse skule er ferdig. Gang- og sykkelvegen har vore eit samarbeidsprosjekt mellom Vestland fylkeskommune og Sveio kommune.

 

Publisert 27.04.2021

 15-20 % av alle barn og unge i Norge har psykiske vanskar som pregar dei i kvardagen.

Psykisk helseteneste arrangerer denne våren digitalkurs for føresette og alle som arbeider med barn/ unge.

Publisert 26.04.2021


Det har vore tilløp til brann på Vigdartun. Brannen blei raskt oppdaga og slokken.

Publisert 23.04.2021

   
Vaksinasjonsprogrammet held fram, med nye vaksinasjonar kvar veke. 

Publisert 19.04.2021


Gjer det enklare å betale fakturaer fra Sveio kommune ved å bruke AvtaleGiro og/eller eFaktura.

Publisert 16.04.2021


Vaksinasjonsprogrammet mot covid-19 går føre seg for fullt på soknehuset i Sveio sentrum. På våre nettsider finn du mykje nyttig informasjon.