Korona – fortsett fokus på å hindra smittespreiing

Det er framleis viktig å ha fokus på å hindra smitte av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har følgjande råd for å bremsa utbreiinga av korona:

  • Hugs god hand- og hostehygiene.
  • Du og dine næraste kan omgåast normalt.
  • Hald auka avstand til andre enn dine næraste, minst 1 meter.
  • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halda deg heime.
  • Har du symptom på covid-19, bør du testast.

Med symptom meiner vi luftvegsinfeksjon med eitt eller fleire av desse symptoma:

  • Feber
  • Hoste
  • Vera tungpusta
  • Tap av smak- eller luktesans
  • Sår hals, eller sjukdomskjensle

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). For å bli testa må du først kontakta testsenteret for å avklara behovet og bestilla time. Testsenteret kan kontaktast på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00). Du treng ikkje kontakta fastlegen din for å bli testa.

Du finn meir informasjon om korona-viruset på kommunen sine heimesider og nettsidene til FHI.

Klikk for stort bilete  

Publisert 02.12.2020

Innlevering av rev og mink i Sveio kommune blir måndag den 07. desember frå kl. 13.30 til kl. 15.30

Innleveringsstad: Brannstasjonen ved Leitevegen.

Publisert 27.11.2020


Det er registrert éin ny koronasmitta person i Sveio.

Publisert 26.11.2020

 Kommunal parkeringsplass i Førde, ved den gamle kyrkjegarden, vil bli stengt f.o.m. 26.11.2020 til 05.12.2020 pga helikoptertransport.

Det er fundamenteringsmateriell til Nipastovå, dagsturhytta i Sveio, som no skal på plass.

Publisert 25.11.2020

Det nærmar seg jul og Sveio frivilligsentral skal også i år, saman med Kirkens bymisjon Haugalandet, arrangere juleaksjon!

Publisert 23.11.2020

 Treng du/de inspirasjon og tips til alternative aktivitetar og arrangement i desse COVID-19 tider? Sjå idekart!

Publisert 17.11.2020

Konkurransegrunnlag for kjøp av veterinærvakttenester i Karmsund vaktdistrikt for ny periode 2021–2025 er lagt ut.

Publisert 13.11.2020


Det er registrert éin ny koronasmitta person i Sveio.

Publisert 11.11.2020

  
Velkommen til Elisabeth Nygaard, ny kommunalsjef for skule, barnehage og kultur som starta hos oss 1. november.

Publisert 09.11.2020


Då må du i karantene i ti dagar og ta testa deg for koronasmitte. 

Publisert 09.11.2020

 

Nå kan offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører søke om tilskudd til å inkludere barn og unge!