Korona – fortsett fokus på å hindra smittespreiing

Det er framleis viktig å ha fokus på å hindra smitte av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har følgande råd for å bremsa utbreiinga av korona:

 • Hugs god hand- og hostehygiene.
 • Du og dine næraste kan omgåast normalt.
 • Hald auka avstand til andre enn dine næraste, minst éin – 1 – meter.
 • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halda deg heime.
 • Har du symptom på covid-19 eller er usikker på om du har symptom, bør du testast.

Symptom på koronasmitte kan bl.a. vera:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpusta
 • Hodepine
 • Nedsett smak- eller luktesans
 • Muskelverk

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). Innbyggarar over tolv år kan bestilla time på nett. Ein kan òg ringa testsenteret på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00). Du treng ikkje kontakta fastlegen din for å bli testa.

Du finn meir informasjon om koronaviruset på kommunen si samleside for koronarelatert informasjon og nettsidene til FHI.

Klikk for stort bilete  

Publisert 26.02.2021

På bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak av 7. desember 2020 om utskriving av eigedomsskatt for 2021, og med heimel i eigedomsskatteloven § 15, blir eigedomsskattelista lagd ut til offentleg gjennomsyn i tre veker frå 1. mars 2021.

Publisert 26.02.2021

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl. hytterenovasjon) vert fordelt på to terminar. Det er mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr. Informasjon om dette finn du her: Kommunale eigedomsgebyr – Sveio kommune

Publisert 26.02.2021


Rådmannen presenterer forslag til ny skulebruksplan for Sveio kommune.

Publisert 25.02.2021


Den britiske varianten av koronaviruset som er påvist hos to smittetilfelle i Tysvær kommune. Me ber om at dei som kan ha blitt eksponert for smitta om å ha låg terskel for å testa seg.

Publisert 25.02.2021

Sveio kommune fekk eit netto driftsresultat i 2020 på 9,8 mill. kroner. Dette utgjer 1,9 % av kommunen sine samla driftsinntekter. Resultatet enda 6,9 mill. kroner høgare enn budsjettert.

Publisert 25.02.2021


Grunna teleløysing er Paddevegen stengd.

Publisert 24.02.2021


Det er funne lekkasje på leidning som går ut frå Valevåg camping. Det pågår søk etter lekkasje.

Publisert 23.02.2021


Sveio kommune oppmodar alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (født i 1946 eller seinare) om å registrera seg i vaksinekø.

Publisert 22.02.2021

Lokale anbefalingar om smittevern for Haugalandet bu- og arbeidsmarknadsregion gjeldande i tidsrommet 23. februar–1. mars 2021.

Publisert 19.02.2021

 
Kommande møte i kommunestyret blir halde digitalt. Ta kontakt dersom du ønsker å delta som publikum.