Publisert 28.09.2022

 

Illustrasjonsbilde

 5.oktober kl 18.00- 20.30 blir det kurskveld for føresette med temaet "Korleis hjelpe engstelege born"

 

Publisert 22.09.2022
Stemnestaden, Grindevegen 87, 5570, Tysvær

 

 Målet for temakvelden er at dere som er støttekontakter skal få faglig påfyll, treffe andre som jobber som støttekontakt, samt få mulighet til å dele erfaringer, ideer og forslag til aktiviteter.

Publisert 16.09.2022
Berekraftskonferansen 2022 blir arrangert 28.09.2022 på Hotel Maritim
Publisert 15.09.2022

 Sveio kommune inviterer landbruksnæringa til drøftingsmøte med kommunen for å få innspel til «Kjerneområde landbruk» i arbeidet med rullering av kommuneplanen for Sveio kommune.

Møtet blir i formannskapssalen på kommunehuset onsdag 21. september kl. 17.00.

 

Dersom de har spørsmål til møtet, kan de ta kontakt med Stine Lise Espeland på

tlf. 90029104

eller

e-post: stine.lise.espeland@sveio.kommune.no

Publisert 09.09.2022
Sti langs friluftsområdet Holsvika, Tittelsnes

 Dersom ditt lag/organisasjon skal søkje om tilskot frå spelemidlane i 2023, må søknaden sendast til Sveio kommune innan 1. november 2022.

Publisert 09.09.2022
""


Kommunebarometeret for 2022 er publisert, og Sveio kommune hamnar på ein 15. plass av 356 kommunar.

Publisert 02.09.2022


Sveio kommune innbyr til tilbodskonkurranse om generalentreprise for ny vassleidining ved Fjon.

Publisert 02.09.2022

 18.,19.,20. og 21. oktober inviterar Sveio kommune eldre ut på middag!

Publisert 31.08.2022
Illustrasjonsbilde strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for søknadar om straumstøtte, søknadsfristen er 7. september klokka 13:00.