Publisert 08.04.2020


Barnehagane gjenopnar frå 20. april og seinast 27. april. Skule og SFO opnar for 1.–4. trinn frå 27. april.

Publisert 08.04.2020

Slettaa Dykkerklubb ønsker å gi moglegheit til frivillig strandrydding i Sveio i påsken, på visse vilkår. 

 

Publisert 07.04.2020

Tysdag 14. april kan frivillige lag og organisasjonar og arrangørar i kultursektoren søka om kompensasjon for korona-avlyste, utsette eller stengde arrangement. Fordi det er kort søknadsfrist (21. april), er det lagt til rette for at søkarane kan bruka tida fram mot 14. april på å førebu seg.

Publisert 07.04.2020

No har Sveio kommune ledig stilling som kommunalsjef for skule, barnehage og kultur.

Sjå stillingsannonse

Publisert 03.04.2020


Me står alle i ei krevjande tid, der ei rekke inngripande tiltak i kvardagen vår er satt inn for å dempa smitte og store utbrot av koronaviruset som herjar i heile verda.

Publisert 03.04.2020

 
Ei kort utgreiing om kvifor Sveio kommune ikkje publiserer tal på smitta.

Publisert 03.04.2020


Påsken nærmar seg, og i desse tider dukkar det stadig opp spørsmål om dette med fritidsreiser med bubilar, campingvogner og båtar.

Publisert 03.04.2020


Etter tilråding frå Folkehelseinstituttet, Seksjon for bibliotekutvikling Vestland og smittevernlege, startar Sveio folkebibliotek no opp med redusert utlån frå biblioteket, med strenge smitteverntiltak.

Publisert 01.04.2020


I tråd med oppdaterte retningslinjer frå Helsedirektoratet, vil Sveio informera om bruk av idrettsanlegg under koronapandemien. 

Publisert 31.03.2020

I 2020 blir det kodar på 10 turmål i Sveio. TellTur-sesongen startar onsdag 1. april og varer fram til 1. november. På grunn av faren for å spreie koronavirus, er alle kodane sett opp slik at ein ikkje må opna postkasse e.l. for å finna dei.