Korona – fortsett fokus på å hindra smittespreiing

Det er framleis viktig å ha fokus på å hindra smitte av koronaviruset. Folkehelseinstituttet har følgande råd for å bremsa utbreiinga av korona:

 • Hugs god hand- og hostehygiene.
 • Du og dine næraste kan omgåast normalt.
 • Hald auka avstand til andre enn dine næraste, minst to – 2 – meter.
 • Dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon må du halda deg heime.
 • Har du symptom på covid-19 eller er usikker på om du har symptom, bør du testast.

Symptom på koronasmitte kan bl.a. vera:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpusta
 • Hodepine
 • Nedsett smak- eller luktesans
 • Muskelverk

Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). Innbyggarar over tolv år kan bestilla time på nett. Ein kan òg ringa testsenteret på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00). Du treng ikkje kontakta fastlegen din for å bli testa.

Du finn meir informasjon om koronaviruset på kommunen si samleside for koronarelatert informasjon og nettsidene til FHI.

Klikk for stort bilete  

Publisert 05.08.2021


Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røysta ved Stortings- og sametingsvalet 2021. Du kan no undersøka om du står i manntalet i Sveio kommune.

Publisert 05.08.2021

Dei som skal søkje regionalt miljøtilskot for miljøvenleg gjødselspreiing må spreie husdyrgjødsla seinast 10. august på areal dei søkjer tilskot til. 

Publisert 22.07.2021


 For 10 år sidan i dag, 22. juli 2011, ramma terroren Noreg. Ei politisk motivert og rasistisk handling – eit angrep på Arbeiderpartiet og AUF. Eit angrep på vårt demokrati. Eit angrep på sosialdemokratiet.

Publisert 16.07.2021

Sveio legekontor har stengt i veke 29 til og med veke 32. Førde legekontor har ope desse vekene.

Publisert 12.07.2021

I løpet av veke 31 har vaksineteamet i Sveio kommune vaksinert alle som ønsker det med dose 1.

Publisert 02.07.2021

No kan ein søka om midlar frå Torger Torgersens legat og Direktør S. Simonsen og hustrus legat. 

Publisert 02.07.2021

Det gjeld og Meirope bibliotek. Frå 2. august er det vanlege opningstider.

Publisert 01.07.2021

 
I dag, 1. juli, startar tidlegrøystinga til stortings- og sametingsvalet 2021. 

Publisert 30.06.2021


No er den geografiske skeivfordelinga av vaksinar snart over (veke 28), og talet på dosar til Sveio vil derfor auka igjen. På bakgrunn av prognosar som me fekk frå FHI i veke 25, reknar me med at alle i Sveio kommune over 18 år vil ha fått dose 1 innan veke 31/32.