Publisert 18.01.2019
Ill.bilde barnehage

Kommunen har samordna opptak for alle barnehagane i kommunen.

Søknadsfrist for barnehageplass er 15.februar.

Publisert 15.01.2019
Kommunehus

Arsbudsjett for 2019 er vedteke.

 

Publisert 14.01.2019
Sveio kommunehus

Du kan registrere laget / organisasjonen din på heimesida til Sveio kommune og registrere arrangement. 

Publisert 09.01.2019
Språk-, lese- og skriveplan for Sveio

Sveio kommunestyre vedtok 1. oktober 2018 ein ny språk-, lese- og skriveplan for barnehage og skule i Sveio. 

Publisert 08.01.2019
Stranda i Førde

 

Det vert som tidlegare år, arrangert plastryddeaksjon helga 15 - 17 mars

Publisert 10.12.2018
Førde legekontor

01.01.19 slutta Astrid S. Aksdal som fastlege ved Førde legekontor. For å sikra vidare drift og kontinuitet ved Førde legekontor, har Sveio kommune inngått avtale om å overta drifta av Førde legekontor. Dette inneber at alle tilsette ved legekontoret fortset i stillingane sine som kommunalt tilsette, og at Jens Aksdal fortset som privatpraktiserande fastlege ved Førde legekontor.

Publisert 10.12.2018
Telltur vinnarar 2018

TellTur-sesongen 2018 er over, og resultata for heile regionen har vore klare ei stund. Dei finn du på https://www.telltur.no/resultater. Friluftsrådet Vest har premiert vinnarane i heile regionen tidlegare. Sidan registreringssystemet blei lagt om midt i sesongen er det registrert færre deltakarar i år enn tidlegare, men 1650 brukarar var med heilt til sesongen blei avslutta 1. november. 

Publisert 04.12.2018
Sveio kommunehus

 

 

Publisert 25.09.2018
Lovdata

Den nye politivedtekta for Sveio kommune vart vedteken av kommunestyret 20. juni og er no stadfesta av Politidirektoratet. 

Forskrift om politivedtekt, Sveio kommune

 

Publisert 07.09.2018
Politikontakt.JPG

Politiråd og politikontakt skal, saman med andre ressursar i og utanfor politiet, bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.