Publisert 22.03.2019
Illustrasjonsfoto

Det blir spyling av vassleidningsnettet i veke 13. Gjeld område Ekrene Rophus ,Søre Våge, Vikse og Straumen til Mølstrevåg.

Det blir spylt på mandag fra kl 08.00 til 15.00 og fra kl 22.00 til kl 06.00 tirsdag.  Det blir også spylt tirsdag og onsdag fra kl 15.00 til 15.00.

Ved spyling på dagtid vil vannet være borte i korte perioder og med redusert trykk. Ved nattspyling vil vannet være borte i lengre perioder.

Publisert 21.03.2019
Skårevatnet

Kulturprisen kan delast ut til einskildpersonar, grupper eller lag som har gjort ein langvarig og/eller særleg betydningsfull innsats for kulturlivet i Sveio. 

Publisert 21.03.2019
kaniner.jpg

Telefonnummeret til Smådyrvakta på Haugalandet er 820 90 020

 

Vakta er mykje brukt og det er viktig at telefonar til vakta går direkte til smådyrvakta og ikkje til stordyrvakta.

 

Publisert 21.03.2019
Viltseminar 2019

Også dette året vil det bli gjennomført vårteljing frå bil av hjort på innmark i Sveio kommune.

Vårteljinga har vore gjennomført i mange år m.a. i Sveio. Det er DIH som står ansvarleg for dette og resultata frå teljinga gjev DIH og kommunane god oversikt over storviltstamma i kommunen.  Det er Sveio kommunen som legg opp rutene i vår kommune.

 

Publisert 19.03.2019
Kommunehus

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er nå mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr. Informasjon om dette finn du på Sveio kommune si heimeside www.sveio.kommune.no under: Politikk, administrasjon og innsyn/Økonomi og skatt/kommunale eigedomsgebyr.

Publisert 12.03.2019
Ryvarden

 

Ta turen innom kommunehuset og hent skattekiste :-)

Publisert 07.03.2019
Montasje frivillige

Hovudutval oppvekst/kultur vedtok i april 2018 (sak 020/18) at Sveio kommune skal utarbeida ein frivilligplan, og at planen skal leggjast ut til offentleg ettersyn våren 2019. Nå ligg planforslaget til «Frivilligplan for Sveio 2019 – 2022» føre. Det overordna målet med planarbeidet er å ta vare på og utvikla frivillig engasjement som ein viktig ressurs i Sveio.  

Publisert 06.03.2019
Slamtømming 2019

I vekene 3-24 i 2019 vil det bli tømt septiktankar i Sveio kommune, meir informasjon her (PDF, 154 kB). 

Publisert 26.02.2019
john anders 1.jpg

Paddevegen  har tidlegare vore stengt grunna teleløysing, men er frå i dag av open for ferdsel.

Publisert 04.02.2019
Illustrasjonsbilete

Kommunen har ansvaret for å brøyte kommunale vegar. Brøytemannskap kallast ut så fort snøen har ei djupne på 8-10 cm.