Kunngjering – søknadsfrist for legat

Fargestripe med lilje, lilla - Klikk for stort bilete

No kan ein søka om midlar frå Direktør S. Simonsen og hustrus legat og Torger Torgersens legat. 

DIREKTØR S. SIMONSEN OG HUSTRUS LEGAT

I medhald av statuttar av 18. september 1995 skal legatstyret, som står under kontroll av Sveio formannskap, dela ut midlar til hjelp til studentar/elevar til utdanning på universitets- og høgskulenivå.

Legatet kan søkjast av studentar frå heile Sveio, men studentar busette i området Nordre Mølstre eller nordre sida av Mølstrevåg, skal ha fortrinnsrett ved utdelinga.

Me ber søkarane legga ved studiebevis, som f.eks. kopi av semesterkort eller stadfesting frå høgskule/universitet, og kontonummer for tilvising av eventuelle tildelingar.

TORGER TORGERSENS LEGAT

I medhald av statuttar av 18. september 1995 skal legatstyret, som er valt av Sveio kommunestyre, dela ut midlar til førebyggande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.

Legatet kan søkjast av personar, lag og organisasjonar i heile Sveio kommune.

GJELD BEGGE LEGATA

Det er ikkje utarbeidd eigne søknadsskjema.

Skriftleg søknad skal sendast til Sveio kommune
pr. post: Postboks 40, 5559 Sveio
eller pr. e-post: postmottak@sveio.kommune.no.

Søknadsfrist: 19.08.2019

Publisert av Bjarte Stølås Storli. Sist endra 07.06.2019