Kunngjering – søknadsfrist for legat

Klikk for stort bilete

No kan ein søka om midlar frå Torger Torgersens legat. 

TORGER TORGERSENS LEGAT

I medhald av statuttar av 18. september 1995 skal legatstyret, som er valt av Sveio kommunestyre, dela ut midlar til førebyggande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.

Legatet kan søkast av personar, lag og organisasjonar.

Det er ikkje utarbeidd eige søknadsskjema.

Skriftleg søknad skal sendast til Sveio kommune
pr. e-post: postmottak@sveio.kommune.no
eller pr. post: Postboks 40, 5559 Sveio

Søknadsfrist: 03.04.2020