Kunngjering – Søknadsfrist for legat

Illustrasjonsbilete - Klikk for stort bilete


No kan ein søka om midlar frå Torger Torgersens legat. 

TORGER TORGERSENS LEGAT

I medhald av statuttar av 18. september 1995 skal legatstyret, som er valt av Sveio kommunestyre, dela ut midlar til førebyggande helsearbeid om tuberkulose, hjerte- og karsjukdommar og kreft i Sveio kommune.

Legatet kan søkast av personar, lag og organisasjonar.

***

Det er ikkje utarbeidd eige søknadsskjema for legatet.

Skriftleg søknad skal sendast til Sveio kommune

Søknadsfrist: 30.11.2022