Vakttelefonar og beredskap

Telefon: 53 74 80 00
Fax: 53 74 80 01
Epost: beredskap@sveio.kommune.no

Sveio kommune jobbar kontinuerleg for å auke tryggleiken for innbyggjarar og besøkande. Kommunen gjennomførar førebyggjande og skadedempande tiltak for i størst mogleg grad hindre at ulukker skjer, og har utarbeida kriseberedskapsplanar for å ta seg av uventa hendingar.

Ved behov vil kommunen kalle inn Kommunal kriseleiing (KKL), eventuelt utvide med personell frå kommunalt beredskapsråd (KBR) ved situasjonar som krev større innsatsar med t.d. Heimevernet, Sivilforsvaret og/eller prest.

Kommunen si nettside vil i stor grad bli nytta til viktig informasjon for innbyggjarar og presse.

Råd om eigenberedskap

Beredskapsavdelinga ved Fylkesmannen i Hordaland held jamleg beredskapsøving for kommunane i Hordaland.

Sveio beredskapsråd har normalt møte ein gong i året.

 

Naud- og vakttelefonar
Naud- og vakttelefonar
 Telefon ITelefon II
BRANN11052 74 47 00
POLITI11202800
AMBULANSE (medisinsk nødnummer)113
Legevakt116117
Haugaland brann- og redning IKS91 91 01 11
KKL v/rådmann945 34 444
Sveio kommune, servicekontoret53 74 80 00
Europaveg/fylkesvegar (vegtrafikksentralen)175
Kommunalt vatn / avløp (vakttelefon)91 53 87 30
Karmsund Havnevesen52 70 37 50
Haugaland kraft05270
Telenor (feilmelding m.m.)0500009000
Veterinærvakt smådyr – vakt utanom vanleg kontortid kvardagar klokka 8 til 16820 90 020
Veterinærvakt store dyr – vakt utanom vanleg kontortid kvardagar klokka 8 til 16537 48 480
Barnevernvakten - kl 15:30-08:00 (kvardagar, heile helger og heilagdagar)901 70 591

 

Kriseteam:

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse, prest og lege er basisgruppa i kriseteamet.  Andre fagpersonar kan tiltre i teamet etter behov. Kontaktliste kriseteam (PDF, 659 kB)

Publisert av Janne Therese Stol Bådsvik. Sist endra 29.05.2019