Valestrand oppvekstsenter

Valestrand oppvekstsenter ligg idyllisk til i Valevåg, og har svært gode ute -og leikeområde.

Oversiktsbilete av Valestrand oppvekstsenter - Klikk for stort bileteValestrand oppvekstsenter

Barnehage og skule er samlokalisert, og har som motto:  «Barnehage og skule – hand i hand». Leiar ved oppvekstsenteret  er styrar og rektor. 

Oppvekstsenter er ein god plass å vera både for elevar og tilsette. Ein er i god driv med kompetanseutvikling i både barnehage og skule. Det er og SFO knytta til oppvekstsenteret.

Skulen er ein 1-7-skule og har i skuleåret 2022-2023 43 elevar.

Barnehagen har 27 plassar og i barnehageåret 2022-2023 er 26 av desse plassane i bruk. 

Overgangsskjema barnehage, skule og SFO
Plan for overgangen mellom barnehage, skule og SFO 2023
Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf (PDF, 2 MB)

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

 

Overgangsskjema barnehage, skule og SFO
Plan for overgangen mellom barnehage, skule og SFO revidert februar 2023
Søk om barnehageplass

Kontakt

Arve Myklebust
Styrar Valestrand oppvekstsenter
53748380
97479393
Cathrine Nilsen Selsås
Helsesøster
53748121
90411382

Kart