Valestrand oppvekstsenter

Valestrand oppvekstsenter ligg idyllisk til i Valevåg, og har svært gode ute -og leikeområde.

Oversiktsbilete av Valestrand oppvekstsenter - Klikk for stort bileteValestrand oppvekstsenter

Barnehage og skule er samlokalisert, og har som motto:  «Barnehage og skule – hand i hand». Leiar ved oppvekstsenteret  er styrar og rektor. 

Oppvekstsenter er ein god plass å vera både for elevar og tilsette. Ein er i god driv med kompetanseutvikling i både barnehage og skule. Det er og SFO knytta til oppvekstsenteret.

Skulen er ein 1-7-skule og har i skuleåret 2022-2023 43 elevar.

Barnehagen har 27 plassar og i barnehageåret 2022-2023 er 26 av desse plassane i bruk. 

Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

 

Søk om barnehageplass

Kontakt

Arve Myklebust
Styrar Valestrand oppvekstsenter
53748380
97479393
Cathrine Nilsen Selsås
Helsesøster
53748121
90411382

Kart