Valestrand oppvekstsenter

Valestrand oppvekstsenter ligg idyllisk til i Valevåg, og har svært gode ute -og leikeområde.

Oversiktsbilete av Valestrand oppvekstsenter - Klikk for stort bileteValestrand oppvekstsenter

Barnehage og skule er samlokalisert, og har som motto:  «Barnehage og skule – hand i hand». Leiar ved oppvekstsenteret  er styrar og rektor. 

Oppvekstsenter er ein god plass å vera både for elevar og tilsette. Ein er i god driv med kompetanseutvikling i både barnehage og skule. Det er og SFO knytta til oppvekstsenteret.

Skulen er ein 1-7-skule og har i skuleåret 2022-2023 43 elevar.

Barnehagen har 27 plassar og i barnehageåret 2022-2023 er 26 av desse plassane i bruk. 

 

Kontakt

Arve Myklebust
Styrar Valestrand oppvekstsenter
53748380
97479393
Hege Kaldheim Mundal
53748311
41576731

Kart