Lag og organisasjonar

Sveio kommune har tatt i bruk aktivitetskalenderen Friskus.com. Her kan du registrere laget ditt og publisere arrangement!

Friskus er ein interaktiv aktivitetskalender og eit tverrfagleg samhandlings- og koordineringsverkty. Her kan lag og organisasjonar leggja ut tilboda sine, og innbyggjarane i kommunen oppretta personlege brukarar. Målet er å samla alle aktivitetar og frivillige tilbod i Sveio kommune på ein plass. Kommunen har kjøpt lisens som gjeld for alle brukarar i Sveio. Opprett brukar på https://sveio.friskus.com/

Frivilligplan 2019 - 2023

Frivilligplanen er utarbeidd i 2018/2019 i samråd med frivillige i Sveio, og vedteken av kommunestyret 17.06.2019. Plandokumentet med vedlegg finn du på høgre side.


Ta kontakt med kulturavdelinga dersom du har spørsmål.