Servicekontoret

Sveio offentlege servicekontor er det første du møter når du kjem inn på kommunehuset. Det er ein møteplass der innbyggjarane og andre brukarar får tilgang til ei rekke kommunale tenester. Sveio offentlege servicekontor set brukaren i sentrum, og skal gi brukaren raske svar og gode tenester.

Sveio offentlege servicekontor har desse tenestetilboda:
-resepsjon og sentralbord
-informasjon og rettleiing
-politisk sekretæriat
-utbetalingar
-bustønad - gå til informasjon om bustønad
-startlån, andre kommunale lån og tilskot - gå til informasjon om lån
-skjenkeløyve - gå til informasjon om skjenkeløyve
-salsløyve - gå til informasjon om salsløyve
-kunnskapsprøve om alkohollova - gå til informasjon om kunnskapsprøve
-parkeringsløyve - gå til informasjon om parkeringskort
-barnehageplass
-skotpremie
-sal av bøker
-utlevering av kunst (Ryvarden kulturfyr)
-kommunale avgifter
-sal av kommunale tomtar

Vi har opningstid mandag - fredag klokka 08.00 - 15.30.
Du treff oss på telefon 53 74 80 00

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.–fre. 08.00–15.30
 

Kart