Servicekontoret

Servicekontor er det første du møter når du kjem inn på kommunehuset. 

Servicekontor har desse tenestetilboda:
-resepsjon og sentralbord
-informasjon og rettleiing
-politisk sekretæriat
-bustønad - gå til informasjon om bustønad
-startlån, andre kommunale lån og tilskot - gå til informasjon om lån
-skjenkeløyve - gå til informasjon om skjenkeløyve
-salsløyve - gå til informasjon om salsløyve
-kunnskapsprøve om alkohollova - gå til informasjon om kunnskapsprøve
-parkeringsløyve - gå til informasjon om parkeringskort
-barnehageplass
-sal av bøker
-utlevering av kunst (Ryvarden kulturfyr)
-sal av kommunale tomter

Vi har opningstid mandag - fredag 08.00-15.30

Telefontid sentralbord: 08.30-13.00

Ein kan fortsatt ringa avdelingane direkte etter klokka 13.00. Direktenummer finn ein her: Tilsette - Sveio kommune 

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00
Telefontid sentralbord: 08.30-13.00

Opningstid:
Mån.–fre. 08.00-15.30
 

Kart