Politisk organisering 2019-2023

Nedanfor finn du eit klikkbar oversikt over den politiske organiseringa i Sveio kommune:

 

Ordførar
Varaordførar
Politisk sekretær
 
 
                                Kontrollutvalet
   5 medlemmer
Publisert av Solveig Merete Larsen Skree. Sist endra 23.10.2019