Politisk organisering 2023–2027


Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste styrande organet i kommunen. Oversikt over medlemmene og deira kontaktinfo finn du her: Kommunestyret


Formannskapet

Formannskapet er saksførebuande organ for kommunestyret, og kommunen sitt økonomiutval og klageorgan.


Hovudutvala

Sveio kommune tre hovudutval, som er førebuande organ til formannskapet innan sine fagområde. Hovudutvala har òg avgjerdsmynde i visse saker.


Ordførar og varaordførar

Kontaktinformasjon til ordførar og varaordførar finn du her: Ordførar og varaordførar