Pålogging for tilsette

Desse påloggingane skal berre nyttast frå PC-ar eigde av og lisensierte gjennom Sveio kommune.

Brukaren må i tillegg ha rettar til bruken av desse.