Pårørandestøtte

Kommunen har ansvar for å gi nødvendig og forsvarleg pårørandestøtte til personer som har særleg tyngande omsorgsarbeid. Pårørandestøttetiltak skal bidra til at det gis best mogeleg omsorg samt gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å fortsette omsorgsarbeidet.

Pårørandestøtte kan gis i form av blant anna:

  • Opplæring og veiledning i heimen
  • Avlastningstiltak
  • Omsorgsstønad : Du kan søke omsorgsstønad dersom du har særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen. Omsorgsstønad er det vi tidlegare kalla for omsorgslønn. Målet er at familien kan halde fram å ha omsorg for sine næraste. Vedtak om hjelpestønad blir samordna med omsorgsstønad og anna form for avlasting.
    helsenorge.no kan du lese meir om omsorgsstønad.
Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 19.09.2019

Kontaktinfo

Tenestekontoret.

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08:30-15:00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:Løkjavegen 35, Sveio omsorgssenter
Postadresse: Løkjavegen 35, 5550 Sveio

Ekspedisjonstid: Mån.-fre. 08:30-15:00

 

Kart