Pårørandestøtte

Kommunen har ansvar for å gi nødvendig og forsvarleg pårørandestøtte til personer som har særleg tyngande omsorgsarbeid. Pårørandestøttetiltak skal bidra til at det gis best mogeleg omsorg samt gjere det mogeleg for private omsorgsytarar å fortsette omsorgsarbeidet.

Pårørandestøtte kan gis i form av blant anna:

  • Opplæring og veiledning i heimen
  • Avlastningstiltak
  • Omsorgsstønad : Du kan søke omsorgsstønad dersom du har særleg tyngande omsorgsarbeid i heimen. Omsorgsstønad er det vi tidlegare kalla for omsorgslønn. Målet er at familien kan halde fram å ha omsorg for sine næraste. Vedtak om hjelpestønad blir samordna med omsorgsstønad og anna form for avlasting.
    helsenorge.no kan du lese meir om omsorgsstønad.

Kontaktinfo

Tenestekontoret

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08.30–15.00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35

Postadresse:
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Ekspedisjonstid:
Mån.–fre. kl. 08.30–15.00

 

Kart