Landbruk

Nyheiter og aktuell info

Her finn du informasjon om aktuelle saker og nyheiter for deg som er gardbrukar og/eller eigar av ein landbrukseigedom.

Presentasjonar frå møte, landbruksnytt m.m. kan ein finne her.

Sjå også Bondeboka for å finne alt om regelverk, lovverk og ordningar du bør kjenne til.

Landbrukseigedom

Her finn ein informasjon om lovverk knytt til landbrukseigedommar. Har du planar om å kjøpa, eller ønskjer du å dela frå ei tomt frå din eigedom. Her finn ein òg nødvendig informasjon om konsesjon. Eller byggja deg nokon nye bygg.

Avløp i driftsbygningar -> toalettavløp skal IKKJE i skuten, ein må ein søkja om eigen tank til avløp.

Jordbruk

Informasjon om nydyrking, inngrep i kulturlandskapet, plantevernmidlar og avløysarordningar m.m.

 

Tilskotsordningar i jordbruket

Ei oversikt over dei vanlegaste tilskotsordningane som er knytte til jordbruk og landbrukseigedommar.

 

Lokale retningsliner for Sveio kommune for ordningane:  (PDF, 2 MB)Spesielle miljøtiltak i landbruket(SMIL), tiltak i beiteområde og Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Gjeldande for Sveio kommune frå 2021-2025

Landbruksnytt nr. 2, 2020 (PDF, 4 MB)

Landbruksnytt nr. 1, 2021 (PDF, 10 MB)

Landbruksnytt nr. 1, 2022 (PDF, 14 MB)